vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Środki trwałe od nabycia do ich likwidacji - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (332) z dnia 20.10.2012

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny

Przekazaliśmy nieodpłatnie szkole podstawowej drukarkę figurującą w ewidencji środków trwałych. Jak zaksięgować taką operację gospodarczą?

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny wiąże się z koniecznością wyksięgowania z ewidencji bilansowej - na podstawie odpowiedniego dowodu wewnętrznego, np. "LT - Likwidacja środka trwałego" - wartości początkowej środka trwałego oraz dotychczasowych odpisów umorzeniowych. W ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zostanie zaksięgowana wartość nieumorzona środka trwałego, jeżeli przedmiot darowizny nie został całkowicie zamortyzowany.

Należy zaznaczyć, że dla celów VAT przekazanie składników majątku, w tym środków trwałych bez wynagrodzenia (tutaj: darowizna), traktuje się jak dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT, jeżeli przy nabyciu tego towaru podatnikowi (jednostce) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości lub w części.

Dla udokumentowania darowizny opodatkowanej VAT darczyńca jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej. Z faktury tej ewidencji księgowej podlega wyłącznie VAT należny, który księguje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a drugostronnie na zwiększenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Ewidencję księgową przekazania środka trwałego w formie darowizny przedstawia przykład liczbowy.

Przykład

Przekazanie drukarki jako darowizny szkole podstawowej

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. przekazała nieodpłatnie (darowizna) szkole podstawowej drukarkę o wartości początkowej: 1.000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu: 800 zł.

2. Przy nabyciu drukarki spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Wartość rynkowa drukarki na dzień darowizny wynosi: 200 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego przekazanego w formie darowizny:      
   a) wartość początkowa drukarki 1.000 zł   01
   b) dotychczasowe umorzenie 800 zł 07-1  
   c) wartość nieumorzona 200 zł 76-1  
2. FV wewnętrzna - VAT należny z tytułu darowizny (podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa drukarki): 200 zł × 23% = 46 zł 76-1 22-2

III. Księgowania:

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60