vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Środki trwałe od nabycia do ich likwidacji - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (332) z dnia 20.10.2012

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny

Przekazaliśmy nieodpłatnie szkole podstawowej drukarkę figurującą w ewidencji środków trwałych. Jak zaksięgować taką operację gospodarczą?

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny wiąże się z koniecznością wyksięgowania z ewidencji bilansowej - na podstawie odpowiedniego dowodu wewnętrznego, np. "LT - Likwidacja środka trwałego" - wartości początkowej środka trwałego oraz dotychczasowych odpisów umorzeniowych. W ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zostanie zaksięgowana wartość nieumorzona środka trwałego, jeżeli przedmiot darowizny nie został całkowicie zamortyzowany.

Należy zaznaczyć, że dla celów VAT przekazanie składników majątku, w tym środków trwałych bez wynagrodzenia (tutaj: darowizna), traktuje się jak dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT, jeżeli przy nabyciu tego towaru podatnikowi (jednostce) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w całości lub w części.

Dla udokumentowania darowizny opodatkowanej VAT darczyńca jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej. Z faktury tej ewidencji księgowej podlega wyłącznie VAT należny, który księguje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a drugostronnie na zwiększenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Ewidencję księgową przekazania środka trwałego w formie darowizny przedstawia przykład liczbowy.

Przykład

Przekazanie drukarki jako darowizny szkole podstawowej

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. przekazała nieodpłatnie (darowizna) szkole podstawowej drukarkę o wartości początkowej: 1.000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu: 800 zł.

2. Przy nabyciu drukarki spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Wartość rynkowa drukarki na dzień darowizny wynosi: 200 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego przekazanego w formie darowizny:      
   a) wartość początkowa drukarki 1.000 zł   01
   b) dotychczasowe umorzenie 800 zł 07-1  
   c) wartość nieumorzona 200 zł 76-1  
2. FV wewnętrzna - VAT należny z tytułu darowizny (podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa drukarki): 200 zł × 23% = 46 zł 76-1 22-2

III. Księgowania:

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
17
18
19
23
24
25
26
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60