vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość jednostek budżetowych w pytaniach Czytelników - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (328) z dnia 20.08.2012

Jak ująć wydatki niewygasające w księgach budżetu?

Co zalicza się do wydatków niewygasających i jak należy je ewidencjonować w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

Generalnie - zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak, na mocy przepisów art. 263 ust. 2 tej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

W wykazie, o którym mowa wyżej, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1) w sprawie zamówienia publicznego,

2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

Łącznie z wykazem wydatków niewygasających organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący.

W księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ewidencja wydatków niewygasających prowadzona jest na kontach:
 • 133 "Rachunek budżetu",
   
 • 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki",
   
 • 225 "Rozliczenie niewygasających wydatków",
   
 • 901 "Dochody budżetu",
   
 • 903 "Niewykonane wydatki",
   
 • 904 "Niewygasające wydatki",
   
 • 961 "Wynik wykonania budżetu".

Zasady ewidencji operacji dotyczących wydatków niewygasających w budżecie jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalił wykaz i plan finansowy niewygasających wydatków na kwotę: 175.000 zł. Ostateczny termin dokonania tych wydatków upływa 31 maja następnego roku.
   
 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie przekazano na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego organu jednostki samorządu terytorialnego.
   
 3. W roku realizacji planu wydatków niewygasających środki w wysokości: 175.000 zł przelano z budżetu do jednostki budżetowej realizującej ten plan. Jednostka budżetowa wykorzystała środki w wysokości: 150.000 zł. Pozostałą część w wysokości: 25.000 zł jednostka zwróciła na rachunek budżetu. Środki finansowe niewykorzystane w terminie przekazano na dochody budżetu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w roku podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających
1. Ujęcie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 175.000 zł 903 904
2. WB - przelew środków na niewygasające wydatki na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego organu stanowiącego 175.000 zł 140 133
3. WB - wpływ środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy 175.000 zł 135 140
4. Przeksięgowanie na koniec roku niewykonanych wydatków (saldo konta 903) na konto 961 175.000 zł 961 903
B. Zapisy w roku realizacji wydatków niewygasających
1. WB - środki przelane na pokrycie niewygasających wydatków 175.000 zł 225 135
2. Zaksięgowanie wydatków zrealizowanych przez jednostkę budżetową (na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-28S lub informacji pisemnej) 150.000 zł 904 225
3. WB - zwrot niewykorzystanych przez jednostkę budżetową środków na niewygasające wydatki na wyodrębniony rachunek bankowy 25.000 zł 135 225
4. WB - przekazanie środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym przez organ stanowiący na podstawowy rachunek bankowy budżetu 25.000 zł 140 135
5. WB - wpływ środków na podstawowy rachunek bankowy budżetu 25.000 zł 133 140
6. Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody budżetu 25.000 zł 904 901
7. Przeniesienie na koniec roku dochodów budżetu (saldo konta 901) na konto 961 25.000 zł 901 961

III. Księgowania:

A. Zapisy w roku podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających

Jak ująć wydatki niewygasające w księgach budżetu

B. Zapisy w roku realizacji wydatków niewygasających

Jak ująć wydatki niewygasające w księgach budżetu
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60