vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2012 rok - Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (334) z dnia 20.11.2012

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

W jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2012 r., ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest 31 marca 2013 r.

Stosownie do przepisów art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Roczne sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu:

1) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (może to być także - w imieniu biura rachunkowego - osoba posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) oraz

2) kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy jego członkowie.

Podpis złożony pod sprawozdaniem finansowym jest gwarancją, że prezentuje ono w sposób rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową jednostki oraz jej wynik finansowy.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

wrzesień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60