vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013

Ujawnienie środka trwałego

W lipcu 2012 r. w naszej jednostce ujawniono środek trwały. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że środek ten został przez jednostkę nabyty w drodze kupna, a nakłady na jego nabycie pomyłkowo ujęto w kosztach. Nie został on ujęty w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób ustalić wartość początkową takiego środka trwałego?

Z pytania wynika, że przeprowadzone przez jednostkę postępowanie wyjaśniające - dotyczące źródła pochodzenia ujawnionego środka trwałego - wykazało, że środek ten został przez jednostkę nabyty w drodze kupna. W związku z czym jego wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia.

Sposób ujęcia ujawnionego środka trwałego w ewidencji księgowej zależy od tego, w jaki sposób jednostka pozyskała ten składnik majątku.

W przypadku ujawnienia środka trwałego, który został pozyskany w drodze kupna, a nakłady na jego nabycie zostały pomyłkowo ujęte w kosztach, wprowadzenie tego środka trwałego do ksiąg rachunkowych może wyglądać następująco:

   1) nabycie środka trwałego i jego ujawnienie miało miejsce w tym samym roku obrotowym:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma odpowiednie konto kosztów - konto, na którym zostały pomyłkowo ujęte wydatki na zakup środka
        trwałego,
   2) błąd polegający na nieujęciu składnika majątku w ewidencji środków trwałych został popełniony w latach
        poprzednich i błąd ten nie wpływa istotnie na wynik finansowy jednostki za lata poprzednie:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   3) błąd polegający na nieujęciu składnika majątku w ewidencji środków trwałych został popełniony w latach
        poprzednich i istotnie zniekształca wynik finansowy jednostki za lata poprzednie:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Gdyby środek trwały został ujawniony w drodze inwentaryzacji jako nadwyżka, jego wprowadzenie do ewidencji bilansowej odbyłoby się za pośrednictwem konta 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek", zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Po wyjaśnieniu nadwyżki środka trwałego, jego wartość, za pośrednictwem konta 24-1/1, zostałaby odniesiona odpowiednio na wskazane powyżej konta.


Od kiedy należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ujawnionego środka trwałego dla celów bilansowych? Czy można rozpocząć ich dokonywanie zgodnie z prawem podatkowym, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Ustawa o rachunkowości nie określa od kiedy należy rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych. W takim przypadku zastosowanie będą więc mieć ogólne zasady określone w art. 32 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którymi rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że ujawnienie dotyczy składników, które są wykorzystywane w działalności jednostki, mimo że nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, ani nie nastąpiło ich formalne przyjęcie do używania. Zatem aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od ujawnionych składników majątku trwałego musi nastąpić formalne przyjęcie tych składników do używania i wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych.

Nie będzie sprzeczne z ustawą o rachunkowości rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych od ujawnionego środka trwałego zgodnie z prawem podatkowym, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Należy przy tym pamiętać, że przepisy ustawy o rachunkowości (a także przepisy ustaw o podatku dochodowym) nie przewidują możliwości naliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ujawnionego środka trwałego za okres przed wprowadzeniem go do ewidencji.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60