vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013

Odsetki od lokaty długoterminowej naliczone na dzień bilansowy

W grudniu założyliśmy lokatę długoterminową. Bank w potwierdzeniu salda wykazał kwotę lokaty wraz z naliczonymi odsetkami na 31 grudnia 2012 r. Jak zaksięgować naliczone odsetki niezrealizowane i jak zaprezentować je w bilansie?

Odsetki od lokaty naliczone przez bank i wykazane w potwierdzeniu salda na dzień bilansowy, ujmuje się na podstawie tego dokumentu, na koncie bankowym lokaty, zapisem:

      - Wn konto 13-5 "Inne rachunki bankowe",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

W sytuacji natomiast, gdy jednostka nalicza odsetki we własnym zakresie, może je zaksięgować zapisem:

      - Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"
        (w analityce: Nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Odsetki naliczone przez bank i wykazane w potwierdzeniu salda ujmowane są w aktywach bilansu odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokaty terminowe, a mianowicie:

1) w pozycji A.IV.3 lit. a) lub b) - "Długoterminowe aktywa finansowe" - jako inne długoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

2) w pozycji B.III.1 lit. a) lub b) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres od 3 do 12 miesięcy,

3) w pozycji B.III.1 lit. c) - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - jako inne środki pieniężne, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres do 3 miesięcy.

Analogicznie wykazuje się odsetki naliczone we własnym zakresie. Taki sposób prezentacji nienotyfikowanych przez bank odsetek od lokat terminowych wynika z Komunikatu nr 19/DR/2002 Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r. nr 1, poz. 2).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60