vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013

Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych na pokrycie bieżącej działalności

Nasza spółka zamierza zwrócić wspólnikom wniesione przez nich dopłaty na pokrycie bieżącej działalności operacyjnej. Jakich zapisów należy dokonać w związku ze zwrotem tych dopłat wspólnikom?

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W świetle art. 228 pkt 5 K.s.h., podstawą do przeprowadzenia zwrotu jest uchwała wspólników. Pozostałe warunki zwrotu dopłat określono w art. 179 K.s.h. O zamiarze zwrotu dopłat spółka jest zobowiązana poinformować poprzez ogłoszenie o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a ich zwrot wspólnikom może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Podkreślić należy, iż wymienione wyżej przepisy art. 179 K.s.h. mają zastosowanie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej (por. art. 178 § 1 K.s.h.).

W księgach rachunkowych uchwalone zwroty dopłat zmniejszają kapitał rezerwowy i stają się zobowiązaniem wobec wspólników.

W momencie podjęcia uchwały o zwrocie dopłat dokonuje się następującego zapisu:

      - Wn konto 81-2 "Kapitał rezerwowy"
        (w analityce: Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dopłat).

Ewidencja księgowa operacji związanych ze zwrotem dopłat wspólnikom przebiegać może w sposób przedstawiony na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

Uchwałą wspólników spółki z o.o. zwrócono wspólnikom uprzednio wniesione do spółki dopłaty na pokrycie bieżącej działalności operacyjnej w kwocie: 27.500 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - uchwała wspólników o zwrocie dopłat 27.500 zł 81-2 24
2. WB - zwrot dopłat wspólnikom 27.500 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Zwrot dopłat na pokrycie bieżącej działalności
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60