vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013

Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych na pokrycie bieżącej działalności

Nasza spółka zamierza zwrócić wspólnikom wniesione przez nich dopłaty na pokrycie bieżącej działalności operacyjnej. Jakich zapisów należy dokonać w związku ze zwrotem tych dopłat wspólnikom?

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W świetle art. 228 pkt 5 K.s.h., podstawą do przeprowadzenia zwrotu jest uchwała wspólników. Pozostałe warunki zwrotu dopłat określono w art. 179 K.s.h. O zamiarze zwrotu dopłat spółka jest zobowiązana poinformować poprzez ogłoszenie o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a ich zwrot wspólnikom może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Podkreślić należy, iż wymienione wyżej przepisy art. 179 K.s.h. mają zastosowanie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej (por. art. 178 § 1 K.s.h.).

W księgach rachunkowych uchwalone zwroty dopłat zmniejszają kapitał rezerwowy i stają się zobowiązaniem wobec wspólników.

W momencie podjęcia uchwały o zwrocie dopłat dokonuje się następującego zapisu:

      - Wn konto 81-2 "Kapitał rezerwowy"
        (w analityce: Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dopłat).

Ewidencja księgowa operacji związanych ze zwrotem dopłat wspólnikom przebiegać może w sposób przedstawiony na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

Uchwałą wspólników spółki z o.o. zwrócono wspólnikom uprzednio wniesione do spółki dopłaty na pokrycie bieżącej działalności operacyjnej w kwocie: 27.500 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - uchwała wspólników o zwrocie dopłat 27.500 zł 81-2 24
2. WB - zwrot dopłat wspólnikom 27.500 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Zwrot dopłat na pokrycie bieżącej działalności
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
17
18
19
23
24
25
26
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60