vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013

Koszty zakupu towarów handlowych

Jesteśmy firmą handlową. Przy zakupie towarów ponosimy koszty transportu i magazynowania. Na jakim koncie księgować te koszty?

Zasady wyceny towarów na dzień ich nabycia zawiera art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego treścią, składniki rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych - według cen nabycia. Cena nabycia towarów obejmuje:

1) cenę zakupu, tj. kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz

2) koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Wycena towarów w cenach nabycia oznacza, że koszty zakupu (np. transportu, ubezpieczenia w czasie transportu) zwiększają wartość towarów wykazywaną w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym. Ewidencja taka jest prowadzona, gdy wysokość tych kosztów stanowi znaczną wartość i ze względu na istotny wpływ tych kosztów na wyniki uzyskiwane ze sprzedaży nie powinny być odpisywane w koszty z chwilą ich poniesienia.

Ewidencja kosztów zakupu w przypadku wyceny towarów w cenie nabycia może być prowadzona na dwa sposoby:

1) koszty te mogą być rozliczane za pośrednictwem konta 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",

2) koszty te mogą zostać wliczone bezpośrednio w cenę nabycia towarów.

Przyjętą zasadę wyceny towarów jednostka powinna opisać w zasadach (polityce) rachunkowości, wymaganych art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Koszty zakupu rozliczane w czasie przypadające na sprzedane towary mogą być odnoszone w koszty sprzedaży towarów, tj. na konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)" zapisem:

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",

- Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Rozliczenie kosztów zakupu przedstawiono w pkt 8 dodatku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60