vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Przykładowa polityka rachunkowości

Czy w sprawie polityki rachunkowości należy wydać uchwałę? W jaki sposób można opisać zasady rachunkowości?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości przez przyjęte zasady (politykę) rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

Politykę rachunkowości wprowadza się uchwałą zarządu w przypadku spółek kapitałowych, uchwałą wspólników w spółkach osobowych lub zarządzeniem właściciela w firmie osoby fizycznej. Dla zwiększenia czytelności niektóre szczegółowe ustalenia, dotyczące np. wykazu kont syntetycznych, mogą zostać opracowane w formie załączników stanowiących integralną część uchwały lub zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Fragment uchwały wprowadzającej zasady (politykę) rachunkowości oraz zasady rachunkowości przedstawiono w ramkach poniżej.

Uchwała nr 18/2017
Zarządu spółki z o.o. "AB" z dnia 31 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 1. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), Zarząd ustala i wprowadza do użytku wewnętrznego z dniem 1 stycznia 2018 r. zasady (politykę) rachunkowości w spółce z o.o. "AB", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
   
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu
. . . Jan Kowalski . . . . . . Ewa Nowicka . . .
(pieczątka i podpis kierownika jednostki)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 18/2017 Zarządu spółki z o.o. "AB"
Zasady (polityka) rachunkowości
spółki z o.o. "AB"
 1. Rokiem obrotowym spółki z o.o. "AB" jest rok kalendarzowy.
   
 2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc.
 3. Wykaz kont syntetycznych, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej (zakładowy plan kont) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej polityki rachunkowości. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnej uchwały. Wykaz stosowanych kont syntetycznych powinien być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
   
 4. Metody wyceny aktywów i pasywów opisano w załączniku nr 2 do niniejszej polityki rachunkowości.
   
 5. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
   
 6. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody bezpośredniej.
   
 7. Spółka z o.o. "AB" prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie pod adresem: ul. Pocztowa 10, 58-500 Jelenia Góra, za pomocą programu komputerowego finansowo-księgowego pod nazwą "SUPERKSIĘGOWY", którego autorem jest firma "FK-OMEGA", ul. Biała 5, 00-100 Warszawa, w wersjach wskazanych w odrębnych protokołach potwierdzających przyjęcie programu do użytkowania wraz z jego aktualizacjami. Opis programu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej polityki rachunkowości.
   
 8. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest oryginał dowodu księgowego, niemniej jednak w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez kierownika jednostki (członka zarządu). Wzór dowodu zastępczego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej polityki rachunkowości.
   
 9. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej uchwale stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu
. . . Jan Kowalski . . . . . . Ewa Nowicka . . .
(pieczątka i podpis kierownika jednostki)

Załączniki do zasad (polityki) rachunkowości spółki z o.o. "AB": 

Załącznik nr 1 - Zakładowy plan kont
Załącznik nr 2 - Metody wyceny aktywów i pasywów
Załącznik nr 3 - Opis programu komputerowego finansowo-księgowego
Załącznik nr 4 - Wzór dowodu zastępczego

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60