vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Rok obrotowy i metody wyceny aktywów i pasywów

W 2018 r. zamierzamy otworzyć działalność i chcemy opracować politykę rachunkowości. W tej dokumentacji należy podać m.in. rok obrotowy. Czy może on trwać dłużej niż 12 miesięcy? Czy w zasadach rachunkowości należy przedstawić także metody wyceny aktywów i pasywów?

W zasadach (polityce) rachunkowości należy określić m.in. rok obrotowy oraz wchodzące w skład tego roku krótsze okresy sprawozdawcze. Okresem sprawozdawczym jest okres, za który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, w tym deklaracje podatkowe (może to być np. miesiąc, kwartał, półrocze).

Najczęściej jednostki wybierają rok podatkowy i obrotowy tożsamy z kalendarzowym. Przepisy pozwalają ustalić inny rok podatkowy - ale tylko w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z przepisu tego wynika przede wszystkim, że rok obrotowy musi być tożsamy z rokiem podatkowym. Jednostka nie może wybrać innego roku dla celów bilansowych, a innego dla celów podatkowych. Wybrany rok podatkowy obowiązuje dla celów bilansowych. Przy określaniu możliwości ustalenia roku obrotowego innego niż kalendarzowy, wydłużenia pierwszego roku obrotowego czy dokonania jego zmiany należy uwzględnić przepisy podatkowe. Punktem wyjścia powinny być przepisy ogólnego prawa podatkowego - mowa tu o art. 11 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Przepis ten określa, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Trzeba więc przeanalizować przepisy ustawy o pdof lub o pdop dotyczące omawianej kwestii.

W zasadach rachunkowości należy przedstawić również metodę wyceny aktywów i pasywów. Dokonuje się jej nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Przeprowadzana jest w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. Wyceny tej dokonuje się na koniec roku obrotowego w zależności od rodzaju składnika aktywów i pasywów.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60