vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro

W pasywach bilansu, którego wzór określono w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, nie ma pozycji zysk (strata). Gdzie zatem w bilansie jednostki mikro należy prezentować poniesioną w bieżącym roku stratę netto?

Pominięcie w pozycji A pasywów bilansu dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości) informacji o wyniku finansowym (zysku bądź stracie) za bieżący rok obrotowy nie oznacza, że wartości tej nie powinno się w tej pozycji ujmować. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowym jednostek mikro dotyczą bowiem jedynie zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji (jest on odpowiednio mniejszy), nie zaś ich treści (zawartości).

W bilansie dla jednostek mikro w pozycji A. "Kapitał (fundusz) własny..." pasywów powinno się ujmować łączną wartość:

 • kapitału (funduszu) podstawowego,
   
 • kapitału (funduszu) zapasowego,
   
 • kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny,
   
 • pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych,
   
 • zysku (straty) z lat ubiegłych,
   
 • zysku (straty) netto za bieżący rok obrotowy,
   
 • odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Ponadto, w osobnej pozycji należy wyodrębnić wyłącznie wartość kapitału (funduszu) podstawowego, który - na podstawie art. 36 ustawy o rachunkowości - musi być zaprezentowany w wysokości wynikającej z umowy lub statutu i wpisanej w rejestrze sądowym.

Przykład

I. Założenia:

W jednostce, w której organ zatwierdzający podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro, wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy przedstawiały się następująco:

Nr
konta
Nazwa konta Salda za poprzedni rok
obrotowy
Salda za bieżący
rok obrotowy
Wn Ma Wn Ma
01 Środki trwałe 96.000 zł 0 zł 101.300 zł 0 zł
07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 0 zł 37.500 zł 0 zł 45.280 zł
13-0 Rachunek bieżący 48.120 zł 0 zł 39.960 zł 0 zł
13-4 Kredyty bankowe 0 zł 0 zł 0 zł 30.250 zł
20 Rozrachunki z odbiorcami 25.455 zł 0 zł 22.470 zł 0 zł
21 Rozrachunki z dostawcami 0 zł 27.810 zł 0 zł 33.520 zł
22 Rozrachunki publicznoprawne 0 zł 1.200 zł 0 zł 0 zł
24 Pozostałe rozrachunki 3.000 zł 0 zł 0 zł 0 zł
33 Towary 17.150 zł 0 zł 20.100 zł 0 zł
80 Kapitał (fundusz) podstawowy 0 zł 85.000 zł 0 zł 85.000 zł
86 Wynik finansowy 0 zł 38.215 zł 10.220 zł 0 zł
Razem 189.725 zł 189.725 zł 194.050 zł 194.050 zł

II. Bilans jednostki mikro sporządzony na dzień bilansowy:

Pozycja Wyszczególnienie Dane na
koniec roku
poprzedniego
(w zł)
Dane na
koniec roku
bieżącego
(w zł)
AKTYWA
A. Aktywa trwałe, w tym: 58.500 56.020
  - środki trwałe 58.500 56.020
B. Aktywa obrotowe, w tym: 93.725 82.530
  - zapasy 17.150 20.100
  - należności krótkoterminowe 28.455 22.470
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
D. Udziały (akcje) własne - -
Aktywa razem 152.225 138.550
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 123.215* 74.780**
  - kapitał (fundusz) podstawowy 85.000 85.000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 29.010 63.770
  - rezerwy na zobowiązania - -
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 30.250
Pasywa razem 152.225 138.550
* na kwotę kapitału (funduszu) własnego składa się kapitał (fundusz) podstawowy i zysk roku bieżącego:
85.000 zł + 38.215 zł = 123.215 zł
** na kwotę kapitału (funduszu) własnego składa się kapitał (fundusz) podstawowy i strata za rok bieżący:
85.000 zł - 10.220 zł = 74.780 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.