vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 6

Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości składa się z:

1) wprowadzenia (zakres podobny do wymaganego w przypadku załącznika nr 1),

2) bilansu - w postaci syntetycznej,

3) rachunku zysków i strat sporządzanego tylko według wariantu kalkulacyjnego - w postaci nierozbudowanej,

4) informacji dodatkowej - obejmującej tylko 8 wybranych pozycji.

Sprawozdanie to jest generalnie oparte na załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym że poszczególne pozycje są zagregowane lub dostosowane do specyfiki działalności prowadzonej przez organizacje wymienione na wstępie tego artykułu. Sprawozdanie to nie zawiera zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Bilans obejmuje tylko podstawowe pozycje aktywów i pasywów oznaczone dużymi literami i cyframi rzymskimi. Przykładowo pozycja A. "Aktywa trwałe" obejmuje (w postaci syntetycznej, bez uszczegóławiania tych pozycji, jak to ma miejsce w przypadku zakresu wynikającego z załącznika nr 1) następujące pozycje:

I. Wartości niematerialne i prawne,

II. Rzeczowe aktywa trwałe,

III. Należności długoterminowe,

IV. Inwestycje długoterminowe,

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Specyfika działalności pożytku publicznego została odzwierciedlona w sprawozdawczości finansowej przede wszystkim w przychodach oraz kosztach działalności podstawowej, tj. w części A, B oraz D i E rachunku zysków i strat.

Przychody i koszty działalności podstawowej w rachunku zysków i strat sporządzanym według
załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przychody prezentuje się jako:
1) przychody działalności statutowej - w podziale na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz przychody z pozostałej działalności statutowej,
2) przychody z działalności gospodarczej, bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.
Koszty prezentuje się jako:
1) koszty działalności statutowej - w podziale na koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz koszty pozostałej działalności statutowej,
2) koszty działalności gospodarczej, bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Koszty ogólnego zarządu, pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe są klasyfikowane i prezentowane według zasad ogólnych.

Reasumując: Zakres informacyjny rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany do specyfiki działalności pożytku publicznego. Sporządzają go, jak już pisaliśmy, zarówno organizacje prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział wyłącznie wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Oznacza to, że celowe jest prowadzenie ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 5 lub kont zespołu 4 i 5.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60