vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień zakupu

Materiały w naszej jednostce ujmowane są w kosztach w dacie zakupu. W jaki sposób powinniśmy ewidencjonować je w księgach rachunkowych? Czy ich inwentaryzację trzeba przeprowadzać na koniec każdego miesiąca? Koszty działalności operacyjnej rozliczamy tylko na kontach zespołu 4.

Jeżeli kierownik jednostki podjął decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, to wówczas ustalenia stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Wynika to z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Sposób ewidencji materiałów w jednostce powinien zostać opisany w przyjętych przez nią zasadach (polityce) rachunkowości.

W jednostce rozliczającej koszty działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym, ewidencja księgowa odniesienia wartości materiałów w ciężar kosztów działalności operacyjnej odbywa się zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 31 "Materiały".

Ewidencja księgowa faktury za materiały w przypadku, gdy są one odnoszone w dacie zakupu w koszty, może przebiegać następująco:

a) wartość brutto

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego odliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Z ustawy o rachunkowości wynika, że inwentaryzacji materiałów odpisywanych na dzień zakupu w koszty dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Natomiast zgodnie z przepisami podatkowymi wydatki na zakup materiałów jako koszty bezpośrednio związane z przychodami powinny być ujmowane w rachunku podatkowym w dacie osiągnięcia dotyczących ich przychodów. Zatem na koniec okresu sprawozdawczego, np. miesiąca lub kwartału, za który jednostka ustala zaliczkę na podatek dochodowy, należy dokonać korekty kosztów o wartość materiałów, które nie zostały zużyte. W przypadku gdy jednostka opłaca uproszczone zaliczki na podatek dochodowy może dokonać korekty kosztów o wartość niezużytych materiałów tylko na dzień bilansowy.

Koszty na koniec okresu sprawozdawczego można skorygować o wartość niezużytych materiałów na dwa sposoby (powinno to wynikać z polityki rachunkowości). Po pierwsze, korekta kosztów na koniec miesiąca lub kwartału może przebiegać zapisami:

- Wn konto 31 "Materiały",

- Ma konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii).

Wówczas na początek kolejnego okresu można w kosztach działalności operacyjnej ponownie ująć całą wartość materiałów zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 31 "Materiały".

Drugim stosowanym rozwiązaniem jest pozostawienie materiałów na koncie 31 "Materiały" do czasu ustalenia nowego stanu na koniec okresu sprawozdawczego. W takim przypadku wartość ta wymaga korekty o zmianę stanu niezużytych materiałów.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60