vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Działalność usługowa

Zamierzamy uruchomić działalność usługową w zakresie dowozu osób. Czy koszty działalności operacyjnej możemy ewidencjonować wyłącznie na kontach zespołu 4?

Ewidencjonowanie kosztów wyłącznie w zespole 4 uzasadnione jest w jednostkach usługowych o niewielkich rozmiarach i o jednorodnym charakterze działalności, np. świadczących jeden rodzaj usług. Na podstawie tej ewidencji można się dowiedzieć, jakie koszty zostały poniesione i w jakiej wysokości, nie uzyska się natomiast informacji o rodzaju działalności, jakiej koszt dotyczy. Co do zasady, nie można więc w oparciu o nią dokonać kalkulacji kosztu wytwarzanych usług - chyba że ewidencja w zespole 4 będzie prowadzona ze szczegółowością odpowiadającą ewidencji w zespole 5. Ewidencja kosztów tylko według rodzajów nie jest rozwiązaniem najlepszym np. dla jednostek prowadzących działalność budowlano-montażową. Koszty tej działalności wymagają bowiem grupowania w księgach rachunkowych według poszczególnych zleceń w ścisłym związku z przychodami ze sprzedaży produktów.

Jeżeli zatem Czytelnicy prowadzą działalność niewielkich rozmiarów i świadczą usługi tylko związane z dowozem osób, to mogą prowadzić ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym.

W przypadku wyboru rachunku kosztów działalności usługowej tylko w zespole 4, koszty proste na podstawie dowodów źródłowych ujmuje się na koncie 40, wyodrębniając w analityce:

 • amortyzację,
   
 • zużycie materiałów i energii, 
   
 • usługi obce,
   
 • podatki i opłaty (w tym podatek akcyzowy),
   
 • wynagrodzenia,
   
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
   
 • pozostałe koszty rodzajowe.

Przedstawiony zakres kosztów należy traktować jako zakres minimalny i w miarę potrzeb można dokonać jego uszczegółowienia. Przykładowo można dodatkowo wyodrębnić konto syntetyczne lub analityczne kosztów reklamy i reprezentacji czy podróży służbowych.

Niezbędne jest w tym przypadku stosowanie konta 49 "Rozliczenie kosztów", które służy do ujęcia:

 • kosztów rodzajowych podlegających rozliczeniu w czasie, gdy dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i rezerw na koszty utworzonych w poprzednich okresach,
   
 • wartości niezakończonych usług (produkcji w toku), ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego.

Ustaloną na koniec okresu wartość niezakończonych usług ewidencjonuje się po stronie Wn konta 60 "Niezakończone usługi" w korespondencji z kontem 49. Poprzez konto 49 ujmuje się też koszty przyszłych okresów rozliczane w czasie lub rezerwy na koszty - w korespondencji z kontem 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Jeżeli na koncie 49 pozostanie saldo Wn lub saldo Ma, należy wtedy ustalić zmianę stanu produktów, analizując salda kont 60 i 64. Saldo konta 49 na koniec okresu przenosi się na wynik finansowy i wykazuje w rachunku zysków i strat w przychodach. Ta pozycja koryguje koszty danego roku o koszty dotyczące innych okresów sprawozdawczych.

W przypadku prowadzenia ewidencji kosztów tylko w zespole 4, stosuje się też konto 79-0 "Obroty wewnętrzne". Operacje na koncie 79-0 dotyczą takich zdarzeń jak świadczenie usług na własne potrzeby (np. ulepszenia środków trwałych), a także darowizny i nieodpłatne przekazania na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Bieżące księgowanie kosztów działalności operacyjnej na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione koszty, w jednostce ewidencjonującej koszty tylko na kontach zespołu 4 może przebiegać zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma np. konta zespołu 0, 1, 2, 3.

Zarachowanie kosztów rozliczanych w czasie w części zakwalifikowanej do rozliczenia w przyszłych okresach księguje się następująco:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Natomiast zarachowanie kosztów rozliczanych w czasie w części przypadającej na bieżący miesiąc może przebiegać zapisem:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60