vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Koszty transportu zakupionych materiałów

W kwietniu 2018 r. otrzymaliśmy fakturę za zakupione materiały, na której wyszczególniono w odrębnej pozycji koszty ich transportu. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że materiały są ewidencjonowane i przyjmowane do magazynu w cenach zakupu. W jaki sposób powinniśmy ujmować w księgach rachunkowych koszty transportu tych materiałów do siedziby jednostki?

Jeżeli ewidencja magazynowa materiałów jest prowadzona w cenach zakupu, to koszty ich transportu do siedziby jednostki należy odnosić bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, mogą ewidencjonować nabywane materiały w sposób wskazany w art. 28 ust. 11 pkt 1art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Na mocy tych przepisów materiały mogą być wyceniane według cen nabycia albo według cen zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Trzeba pamiętać, że materiały można również na dzień ich nabycia księgować w stałych cenach ewidencyjnych, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu (por. art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z definicją ceny zakupu określoną w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozumie się przez nią kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym. Z kolei z definicji ceny nabycia wynika, że jest to cena zakupu składnika aktywów, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu. Cenę tę obniża się o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji magazynowej materiałów leży w gestii kierownika jednostki. Należy ją zapisać w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. Jeśli dany podmiot przyjmie, że materiały są ujmowane w cenach zakupu, tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, to wartość zakupionych materiałów ujmuje na koncie 31 "Materiały". Z kolei koszty ich zakupu, np. koszty transportu do siedziby nabywcy, księguje się bezpośrednio na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce) lub/i odpowiednim koncie w zespole 5. Gdyby natomiast materiały ewidencjonowano w cenach nabycia, to łączną wartość zakupionych materiałów i kosztów zakupu należałoby odnieść na konto 31 "Materiały".


Ujęcie kosztów transportu materiałów uzależnione jest od przyjętego przez jednostkę sposobu ewidencjonowania materiałów.


Należy zaznaczyć, że ewidencja w cenach zakupu jest możliwa w tych jednostkach, w których koszty zakupu materiałów nie są znaczące i jednocześnie zapas materiałów na dzień bilansowy jest niewielki lub z okresu na okres utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast gdy koszty zakupu są istotne, a zapas materiałów znaczący, to wycena tych aktywów powinna odbywać się w cenach nabycia. Przyjęcie w tej sytuacji ceny zakupu i bezpośrednie obciążanie kosztów wydatkami na nabycie materiałów mogłoby bowiem spowodować zniekształcenie wyniku finansowego.

Przykład

Założenia

  1. Jednostka zakupiła partię materiałów wraz z dostawą do swojej siedziby. Z otrzymanej faktury wynika, że wartość netto zakupionych materiałów wynosi 10.000 zł, a usługa transportowa netto 600 zł. VAT naliczony na fakturze to 2.438 zł.
     
  2. Zgodnie z polityką rachunkowości materiały są objęte ewidencją magazynową według cen zakupu, a ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za zakup materiałów:
   a) kwota zobowiązania brutto 13.038 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.438 zł 22-2 30
   c) koszty transportu 600 zł 40 30
2. Pz - przyjęcie materiałów do magazynu: 10.000 zł 31 30

Księgowania

Koszty transportu zakupionych materiałów
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60