vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty bilansowe rozliczane w czasie - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta informację, że ten wystawi fakturę za usługi marketingowe na określoną kwotę dotyczącą okresu, którego dotyczy sprawozdanie finansowe. Kwota ta jest istotna dla spółki. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jak ująć w księgach rachunkowych i w której pozycji bilansu wykazać ten koszt? Spółka prowadzi ewidencje kosztów na kontach zespołu 4 i nie używa konta 49.

Przypominamy, iż w myśl zasady memoriału, określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, koszty są przypisywane do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się m.in. przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (zasada współmierności określona w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W związku z powyższym, w kosztach danego roku obrotowego należy ująć wszystkie koszty dotyczące tego roku. W praktyce zdarza się, że do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy do jednostki nie wpłyną faktury za wykonane na jej rzecz usługi. Aby rzetelnie i jasno przedstawić swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, jednostka zobowiązana jest zaliczyć do kosztów danego okresu sprawozdawczego wartość wykonanych na jej rzecz usług pomimo braku faktur. Podstawą dokonania zapisów w księgach rachunkowych będzie w takim przypadku dowód "PK - Polecenie księgowania" sporządzony w oparciu o umowę o świadczenie usług (tu: marketingowych).

W sytuacji gdy na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kwota zobowiązania z tytułu wykonanych, lecz niefakturowanych usług jest znana pytającej jednostce, prowadząc ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 bez konta 49, może ona dokonać w swoich księgach rachunkowych następującego zapisu:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie kosztów".

Jeśli jednak na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kwota zobowiązania nie była znana, to oszacowaną kwotę zobowiązania wskazane jest ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Należy przy tym zauważyć, że rozliczenia międzyokresowe bierne są szczególną formą rezerw. Ustawa o rachunkowości w art. 39 ust. 2 wskazuje określone zdarzenia gospodarcze powodujące ich powstanie.

W omówionej sytuacji saldo Ma konta 30 lub 64-1 wykazuje się w pasywach bilansu (sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) w pozycji B.III.1 lit. a) lub B.III.2 lit. a) albo B.III.3 lit. d) - jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60