vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Ujmowanie faktur z adnotacją "samofakturowanie"

Nasza firma transportowa współpracuje z kontrahentem unijnym. Wystawia on nam faktury w walucie obcej z adnotacją "samofakturowanie". Faktury te dostajemy jednak ze sporym opóźnieniem, np. w kwietniu 2018 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą stycznia 2018 r. Kiedy przychód z takich faktur powinien być wpisywany do księgi podatkowej? Z jakiego dnia należy przyjąć kurs do przeliczenia przychodu?

Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika, może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,

2) o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,

3) dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b) ustawy

- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Faktura wystawiana przez nabywcę musi zawierać adnotację "samofakturowanie". Wynika to z art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Podstawą zapisów w księdze podatkowej są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowi tak § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Otrzymana przez sprzedawcę faktura z adnotacją "samofakturowanie" - będąca prawidłowym, zgodnym z przepisami ustawy o VAT, udokumentowaniem transakcji sprzedaży usług transportowych kontrahentowi unijnemu - jest podstawą wpisania przychodu w księdze podatkowej sprzedawcy.

Sam fakt samofakturowania transakcji przez nabywcę nie wpływa na sposób i datę ujęcia tak udokumentowanego przychodu w księdze sprzedawcy. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o pdof, za dzień powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli więc nie doszło do wcześniejszego uregulowania należności i wystawienia faktury, za dzień uzyskania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych należy przyjąć datę ich wykonania. Zakładamy tutaj, że w sytuacji wskazanej w pytaniu nie chodzi o usługi transportowe świadczone w sposób ciągły.

Także przeliczenie przychodu wyrażonego w walucie obcej w takiej fakturze powinno nastąpić według ogólnych zasad. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o pdof przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeśli przychód powstał w dacie wykonania usługi transportowej, właściwy do jego przeliczenia na złote będzie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wykonania tej usługi.

Kwotę przychodu, na podstawie otrzymanej od nabywcy faktury, zaakceptowanej przez sprzedawcę, należy ująć w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" pod datą wykonania usługi.


Tabela kursów średnich walut dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


W pytaniu wskazano, że faktury od nabywcy wpływają ze znacznym opóźnieniem, co powoduje problemy ewidencyjne i rozliczeniowe. Trzeba podkreślić, że opóźnienia w dostarczaniu tych faktur nie mają wpływu na moment określenia przychodu dla celów podatku dochodowego. Przychód powinien być uwzględniony generalnie w rozliczeniu za miesiąc wykonania usługi. Jeśli otrzymanie tych faktur następuje po zamknięciu tego miesiąca, należy dokonać odpowiedniej korekty zapisów w księdze i podstawy opodatkowania za ten miesiąc.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60