vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Przychody z najmu środka trwałego

Wynająłem w ramach podstawowej działalności lokal biurowy stanowiący firmowy środek trwały. W której kolumnie księgi podatkowej i pod jaką datą powinienem ewidencjonować przychód z tego tytułu, jeśli zgodnie z zawartą umową najem będzie rozliczany w okresach miesięcznych?

Jeżeli wynajem jest świadczony w ramach podstawowej działalności gospodarczej i będzie on rozliczany co miesiąc na podstawie zawartej umowy, to uzyskany przez Czytelnika przychód z tego tytułu należy wpisywać do księgi podatkowej w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" w ostatnim dniu danego miesiąca.

W przypadku usług, za dzień powstania przychodu uważa się generalnie dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Stanowi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o pdof. Jeśli jednak strony umowy ustaliły, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych, kwartalnych), to w takim przypadku zastosowanie ma art. 14 ust. 1e ustawy o pdof. Na mocy tego przepisu, gdy usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Z pytania wynika, że najem, zgodnie z zawartą umową, będzie rozliczany w okresach miesięcznych. Czytelnik powinien zatem przychód z tego tytułu za dany miesiąc ustalać na ostatni dzień tego miesiąca. Gdyby w umowie nie ustalono okresów rozliczeniowych w odniesieniu do usług najmu, wówczas przychód z tytułu ich świadczenia powstawałby w dniu ich wykonania, wystawienia faktury lub uregulowania należności - w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiłoby jako pierwsze.

Gdy usługi wynajmu są przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, to przychód ze świadczenia tych usług podlega ewidencji w księdze w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług". Wynika to z pkt 7 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z którym kolumna 7 księgi służy do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Natomiast jeżeli podatnik nie prowadzi działalności w zakresie najmu, to przychód ten wpisuje do księgi w kolumnie 8 "Pozostałe przychody".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60