vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Wpisanie do księgi przychodu z faktury dla kontrahenta zagranicznego

Zrealizowaliśmy na rzecz kontrahenta z Francji dostawę towarów (WDT). Faktura została wystawiona w dniu 2 marca 2018 r. (z datą sprzedaży również 2 marca br.), a zapłata za nią wpłynęła na nasz firmowy rachunek walutowy w dniu 7 marca br. Czy do księgi podatkowej powinniśmy wpisać przychód na podstawie wystawionej faktury, czy w oparciu o wyciąg bankowy dokumentujący otrzymaną zapłatę?

W księdze podatkowej Czytelnicy powinni byli ująć przychód odpowiednio przeliczony na złote na podstawie wystawionej odbiorcy faktury, a także ewentualne różnice kursowe powstałe z chwilą zrealizowania zapłaty.

Na mocy art. 11a ust. 1 ustawy o pdof przychody w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przy czym w przypadku sprzedaży towarów za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Stanowi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o pdof.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnicy sprzedali towary handlowe w ramach WDT kontrahentowi z Francji i w tym samym dniu wystawili fakturę w walucie obcej dokumentującą to zdarzenie. Przychód wynikający z tej faktury powinni byli zatem wycenić po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wydania towarów (i tym samym wystawienia faktury). Następnie przychód ten należało wpisać do księgi podatkowej w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" pod datą dokonania sprzedaży (w tym przypadku jest to zarazem dzień wystawienia faktury).

Gdy należność za sprzedany kontrahentowi zagranicznemu towar wpływa na rachunek walutowy podatnika, jej przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania waluty (art. 24c ust. 4 ustawy o pdof). Na operacji tej mogą powstać różnice kursowe pomiędzy wartością przychodu należnego a wartością tego przychodu w dniu jego otrzymania (art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof).

Jeśli mamy do czynienia z różnicami kursowymi dodatnimi, to stanowią one przychód podatkowy, który podlega wpisaniu do księgi w kolumnie 8 "Pozostałe przychody". Natomiast gdy wystąpią ujemne różnice kursowe, zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów i ujmuje w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60