vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Zapisy w księdze związane z rabatem dotyczącym zakupionych towarów

W dniu 5 kwietnia 2018 r. otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę korygującą, dokumentującą rabat dotyczący zakupionych w marcu br. towarów. Faktura została wystawiona 30 marca 2018 r. W jaki sposób oraz w jakim terminie fakturę tę należy wpisać do księgi podatkowej?

Fakturę korygującą dotyczącą przyznanego rabatu za zakup towarów należy ująć w księdze podatkowej na zmniejszenie kosztów zakupionych towarów. Zapisów korygujących Czytelnicy powinni dokonać ze znakiem minus lub na czerwono w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" w miesiącu otrzymania faktury.


Korekta kosztu uzyskania przychodów spowodowana otrzymaniem rabatu skutkuje podatkowo w miesiącu otrzymania faktury korygującej.


Wartość nabytych towarów wpisuje się do księgi podatkowej w kolumnie 10 w cenie zakupu. Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek VAT podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe. Cenę tę obniża się o rabaty, opusty i inne podobne obniżenia.

Jeśli informację o przyznanym rabacie podatnik uzyskuje już jakiś czas po zakupie i po zaewidencjonowaniu w księdze kosztu nabytych towarów, to wartość tych towarów ujętą w kolumnie 10 należy pomniejszyć o wielkość rabatu. Dokonuje się tego na podstawie faktury korygującej. Przy ustalaniu momentu dokonania korekty trzeba uwzględnić zasady wynikające z art. 22 ust. 7c ustawy o pdof. W świetle tego przepisu, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Z przepisu tego wynika zatem, że gdy nie mamy do czynienia z błędem, to na ujęcie korekty kosztu uzyskania przychodów w księdze podatkowej decydujący wpływ ma moment otrzymania faktury korygującej (a nie data jej wystawienia).

Czytelnicy, na podstawie faktury korygującej dokumentującej otrzymany rabat z tytułu zakupu towarów, powinni więc zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w kwietniu br. Dokonają tego w kolumnie 10 ze znakiem minus lub na czerwono.

Trzeba zaznaczyć, że jeśli w kwietniu 2018 r. Czytelnicy nie poniosą kosztów uzyskania przychodów lub koszty te będą mniejsze niż wartość rabatu, to będą musieli zwiększyć przychody podatkowe o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty podatkowe (por. art. 22 ust. 7d ustawy o pdof).

Przykład

W dniu 15 marca 2018 r. podatnik zakupił towary za kwotę 10.000 zł netto. Wartość tych towarów ujął w księdze za marzec 2018 r. w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" pod datą 15 marca br. na podstawie faktury zakupu.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą z dnia 30 marca br. dokumentującą przyznanie mu rabatu za zakupione towary. Wartość netto rabatu wynosi 500 zł. Podatnik wpisał do księgi w kolumnie 10 pod datą 5 kwietnia br. kwotę (-) 500 zł na podstawie faktury korygującej dokumentującej przyznany rabat.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60