vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Ubezpieczenie majątku firmowego

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na początku kwietnia 2018 r. zawarłam umowę ubezpieczenia firmowego majątku (środków trwałych) wykorzystywanego w prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa wystawiona została w dniu 3 kwietnia br. i obejmuje okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Składka ubezpieczeniowa na cały rok została przeze mnie zapłacona jednorazowo. Czy koszt ubezpieczenia mogę ująć w księdze podatkowej pod datą płatności? W której kolumnie księgi należy zaewidencjonować wartość składki?

Termin zapłaty składki ubezpieczeniowej nie ma wpływu na ujęcie wydatku z tego tytułu w księdze podatkowej. Sposób ewidencji kosztu ubezpieczenia firmowego majątku w księdze uzależniony jest natomiast od wybranej przez podatnika metody ujmowania kosztów. Koszt ten podlega ujęciu w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Podatnicy prowadzący księgę podatkową mogą ewidencjonować w niej koszty według metody uproszczonej lub metody memoriałowej. W przypadku metody uproszczonej wskazanej w art. 22 ust. 4 ustawy o pdof koszty uzyskania przychodów są generalnie ewidencjonowane w księdze w okresie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztów u podatników prowadzących księgę podatkową uznaje się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (por. art. 22 ust. 6b ustawy o pdof). W sytuacji gdy Czytelniczka przyjęła tę metodę do ewidencji kosztów w księdze, to powinna wpisać do niej wartość składki na ubezpieczenie majątku firmowego za lata 2018-2019 jednorazowo w dacie wystawienia polisy ubezpieczeniowej, tj. w kwietniu 2018 r.

Inaczej ewidencjonuje się koszt ubezpieczenia obejmującego dwa lata podatkowe u podatników prowadzących księgę metodą memoriałową. Metoda memoriałowa ujmowania kosztów w księdze określona w art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o pdof zakłada, że koszty pośrednio związane z przychodami, wśród których można wyróżnić np. ubezpieczenia majątkowe, również są zasadniczo potrącane w dacie poniesienia. Jednak gdy koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to wtedy stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Stosując tę metodę, istotne jest bowiem, aby księga podatkowa była prowadzona w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do danego roku podatkowego.

Oznacza to, że gdy np. polisa ubezpieczeniowa odnosi się do dwóch lat podatkowych, to niezbędne jest proporcjonalne rozliczenie składki do okresów, których dotyczy. Gdyby Czytelniczka stosowała metodę memoriałową ujmowania kosztów w księdze, to część składki ubezpieczeniowej przypadającej na 2018 r. (tj. za okres kwiecień-grudzień br.) powinna uznać za koszt uzyskania przychodów i wpisać do księgi pod datą wystawienia polisy ubezpieczeniowej, czyli w kwietniu br. Natomiast tę część kosztów, które odnoszą się do 2019 r. (tj. za styczeń-marzec), należałoby zaewidencjonować w księdze podatkowej w styczniu 2019 r.

Koszt ubezpieczenia majątku firmowego wpisuje się do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" - niezależnie od przyjętej przez podatnika metody ewidencji kosztów.

Przykład

Podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła umowę ubezpieczenia firmowego majątku (maszyn produkcyjnych stanowiących środki trwałe) na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Wysokość rocznej składki wyniosła 3.600 zł. Polisa została wystawiona w dniu 3 kwietnia 2018 r., a opłacono ją jednorazowo w dniu 5 kwietnia br.

Wariant 1

Jeżeli koszty w księdze podatkowej są przez podatniczkę ewidencjonowane metodą uproszczoną, to w księdze podatkowej za kwiecień 2018 r. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" należało ująć całą kwotę składki w wysokości 3.600 zł - pod datą 3 kwietnia 2018 r.

Wariant 2

Gdy podatniczka wpisuje do księgi koszty zgodnie z metodą memoriałową, to powinna:

- w księdze za kwiecień 2018 r. w kolumnie 13 wpisać tę część składki, która dotyczy 2018 r., czyli kwotę 2.700 zł, tj. (3.600 zł : 12 m-cy) × 9 m-cy - pod datą 3 kwietnia 2018 r.,
- w księdze za styczeń 2019 r. w kolumnie 13 wpisać tę część składki, jaka odnosi się do 2019 r., czyli kwotę 900 zł, tj. (3.600 zł : 12 m-cy) × 3 m-ce - pod datą 1 stycznia 2019 r.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
26
27
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60