vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego państwowa jednostka budżetowa zawarła umowę najmu składnika majątku ruchomego na 3 lata. Każdy z oferentów wniósł wadium. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, podlega zaliczeniu na poczet czynszu. Zawarta umowa przewiduje ponadto wniesienie kaucji. Jak rozliczyć te zdarzenia w księgach rachunkowych?

Na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe podlegają ewidencji na koncie 139 "Inne rachunki bankowe". Wpływy sum depozytowych ujmuje się na stronie Wn konta 139, a wypłaty środków pieniężnych (sum depozytowych) - na stronie Ma. Przy czym na koncie tym dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 pomiędzy księgowością jednostki a księgowością banku.

Natomiast do ewidencji rozrachunków z tytułu sum depozytowych (wadium, kaucji) służy konto 240 "Pozostałe rozrachunki". Wpływy z tytułu wniesionego wadium bądź kaucji ujmuje się po stronie Ma tego konta, natomiast ich zwroty lub utratę - po stronie Wn.

Co istotne, wadium i kaucja stanowić będą dla jednostki przychód tylko wówczas, gdy zostaną zatrzymane. Przychód ten podlegać będzie - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości - zarachowaniu na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

Jako pozostałe przychody operacyjne wskazane jest także księgować uzyskiwane przez pytającą jednostkę dochody z tytułu najmu.

Przychody z tytułu najmu nie zostały wymienione w żadnym z opisów kont zespołu 7 zamieszczonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Dochody te zaleca się ujmować na koncie 700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia" (przeznaczonym do ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów, tzn. wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) lub na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" - tylko wówczas gdy stanowią one przychody należące do statutowej (podstawowej) działalności jednostki. W przeciwnych przypadkach wskazane jest ewidencjonować je na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Zgodnie bowiem z zasadami funkcjonowania konta 760, służy ono do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. Co istotne, kontem przeciwstawnym w przypadku należności przypisanych z tytułu takich dochodów będzie zazwyczaj konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

Przykład

I. Założenia:

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego państwowa jednostka budżetowa zawarła w listopadzie 2017 r. umowę najmu składnika majątku ruchomego na 3 lata. Każdy z dwóch oferentów biorących udział w przetargu wniósł wadium w wysokości: 1.600 zł. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, podlega zaliczeniu na poczet pierwszego czynszu. Zgodnie z zawartą umową, miesięczny czynsz najmu wynosi: 2.460 zł (w tym VAT: 460 zł). Umowa przewiduje ponadto wniesienie kaucji przez najemcę w wysokości dwumiesięcznego czynszu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wniesienie wadium przez oferentów biorących udział w przetargu (łączna wartość wpłaconych środków) 3.200 zł 139 240
2. WB - zwrot wadium wniesionego przez oferenta, którego oferta nie została wybrana 1.600 zł 240 139
3. WB - wpływ kaucji wniesionej przez najemcę: 2.460 zł × 2 =  4.920 zł 139 240
4. FS - faktura za najem składnika majątku ruchomego:      
   a) kwota brutto 2.460 zł 221  
   b) VAT należny 460 zł   225
   c) wartość netto 2.000 zł   760
5. WB - przekazanie wadium z rachunku depozytowego jednostki na poczet zapłaty pierwszego czynszu 1.600 zł 141 139
6. WB - wpływ środków pieniężnych pochodzących z wadium jako zapłaty za czynsz na rachunek bieżący jednostki 1.600 zł 130 141
7. PK - zaliczenie wadium na poczet czynszu (rozliczenie rozrachunków) 1.600 zł 240 221
8. WB - wpływ pierwszego czynszu od najemcy w kwocie pomniejszonej o wniesione wadium: 2.460 zł - 1.600 zł =  860 zł 130 221

III. Księgowania:

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

Jeśli jednostka jako wynajmujący zatrzyma kaucję tytułem odszkodowania, to wartość tej kaucji (zaewidencjonowaną na koncie 240) zaliczy na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
      - Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei zarachowanie kaucji na poczet opłat czynszowych można ująć zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

Równolegle do zarachowania wpłaconej kaucji na poczet opłat z tytułu najmu oraz jako odszkodowania wskazane jest przekazać zatrzymaną kwotę z rachunku depozytowego na rachunek bieżący jednostki (rachunek dochodów budżetowych). Ewidencja przekazania tych środków na rachunek dochodów (konto 130) może się odbyć za pośrednictwem konta 141 "Środki pieniężne w drodze".

Natomiast ewentualny zwrot pobranej kaucji po wygaśnięciu umowy księguje się zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
      - Ma konto 139 "Inne rachunki bankowe"
         (w analityce: Kaucja z tytułu najmu).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SerwisBudzetowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.