vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostki dokonują w związku z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Koszty te są odpisywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Są one ujawniane w bilansie w podziale na długo- i krótkoterminowe - w zależności od okresu sprawozdawczego, w którym będą podlegały rozliczeniu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się, gdy dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Wśród kosztów rozliczanych w czasie można wyróżnić koszty działalności operacyjnej oraz koszty finansowe. Jeśli są to koszty działalności operacyjnej, to ewidencjonuje się je na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Obejmują one m.in. koszty kapitalnych remontów środków trwałych, ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, opłacanych z góry czynszów i prenumeraty prasy, koszty prowadzonych prac rozwojowych.

Natomiast koszty finansowe rozliczane w czasie, podlegają ujęciu na koncie 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". Są to m.in. opłacone z góry prowizje i odsetki od zaciągniętych kredytów czy naliczone z góry oprocentowanie od zaciągniętych pożyczek (pod warunkiem że nie są związane z finansowaniem budowy lub zakupu środków trwałych oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych).


Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się, gdy dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.


Czas rozliczania kosztów powinien pokrywać się z okresem wynikającym z otrzymanych dokumentów źródłowych dotyczących danego wydatku. Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, które dotyczą przyszłych okresów, ujmuje się na podstawie dowodów źródłowych po stronie Wn konta 64-0 lub 65. Z kolei po stronie Ma tego konta księguje się odpis kosztów przypadający na dany okres sprawozdawczy.

Każda jednostka ustala w zasadach (polityce) rachunkowości sposób, w jaki powinny być rozliczane koszty w czasie. Mogą one być odpisywane w okresach miesięcznych. Wówczas dzieli się wydatek na miesiące, których dotyczy (np. przy umowie najmu na miesiące, na które została zawarta umowa). Następnie w każdym miesiącu odnosi się w koszty taką samą wartość. Z zasad (polityki) rachunkowości może wynikać, że gdy kwota kosztu rozliczanego w czasie nie jest istotna z punktu widzenia rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego, to można zastosować uproszczenie na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wówczas w momencie poniesienia odnosi się do kosztów kwotę dotyczącą bieżącego roku obrotowego, natomiast koszt dotyczący roku następnego - jednorazowo w styczniu następnego roku. Trzeba podkreślić, że jedynie w wyjątkowej sytuacji, przy małej istotności kosztu, za dopuszczalne można także uznać uproszczenie polegające na jednorazowym odpisaniu w koszty całego wydatku.

Wszystkie tytuły czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy na ostatni dzień roku obrotowego zinwentaryzować w drodze weryfikacji (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Polega ona na porównaniu danych dotyczących rozliczeń przyszłych okresów ujętych w księgach rachunkowych na koncie 64-0 i 65 z dokumentami źródłowymi, które były podstawą dokonania zapisów na tych kontach.

Podczas weryfikacji sprawdza się także realność sald kont rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeżeli koszty ujęte na koncie 64-0 lub 65 nie spełniają warunków określonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości dla aktywów, tj. nie spowodują w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, to powinny zostać odpisane.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.