vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Różnice kursowe od kompensaty a wartość początkowa środka trwałego

W kwietniu 2018 r. zakupiliśmy od kontrahenta zagranicznego maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła nasz środek trwały. Zobowiązanie z tego tytułu jest wyrażone w euro. Od tego samego kontrahenta posiadamy jednocześnie należność - także wyrażoną w euro. Wierzytelności te w maju 2018 r. skompensowaliśmy. Jaki kurs waluty powinniśmy zastosować do wyceny tej kompensaty? Czy powstałe przy kompensacie różnice kursowe powinny wpłynąć na wartość początkową maszyny produkcyjnej, skoro została ona oddana do używania po przeprowadzonej kompensacie?

Jedną z form regulowania wzajemnych należności i zobowiązań jest kompensata. Polega ona na umorzeniu wierzytelności pomiędzy kontrahentami poprzez zaliczenie jednej z nich na poczet drugiej. W wyniku przeprowadzonej kompensaty każda z osób posiadających wobec siebie wzajemne zobowiązania zostaje zwolniona z długu do wysokości wierzytelności niższej.

Jeżeli w formie kompensaty regulowane są wierzytelności wyrażone w walutach obcych, to do wyceny należy zastosować kurs waluty określony w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Jest to średni kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia kompensaty. W ewidencji księgowej kompensata wzajemnych rozrachunków może być ujmowana zapisem:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Na skutek dokonanej kompensaty powstać mogą różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów walut przyjętych do wyceny rozrachunków na dzień ich powstania i na dzień ich uregulowania w formie kompensaty. Jeśli powstałe różnice kursowe dotyczą spłaty zobowiązania związanego z zakupem środka trwałego, to wpływają one na jego wartość początkową, pod warunkiem że ten środek trwały nie został jeszcze oddany do używania. Tak wynika z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu cena nabycia i koszt wytworzenia m.in. środków trwałych w budowie oraz środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu VAT i podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnicy powinni o powstałe różnice kursowe skorygować wartość początkową środka trwałego. Jest to możliwe z racji tego, że kompensata miała miejsce przed oddaniem środka trwałego do używania. W księgach rachunkowych mogli dokonać zapisów:

a) różnice kursowe dodatnie (zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego)

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie",

b) różnice kursowe ujemne (zwiększenie wartości początkowej środka trwałego)

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Gdyby kompensata została dokonana po oddaniu środka trwałego do używania, to różnice kursowe należałoby odnieść odpowiednio do przychodów finansowych (różnice kursowe dodatnie) bądź kosztów finansowych (różnice kursowe ujemne).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.