vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujęcie księgowe zapasów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych

Zapasy to rzeczowe aktywa obrotowe, przeznaczone do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub okresu dłuższego niż 12 miesięcy, jeżeli tyle trwa normalny cykl operacyjny właściwy dla danej działalności. Są to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte celem odprzedaży w stanie nieprzetworzonym (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a i pkt 19 ustawy o rachunkowości).

Materiały to aktywa nabywane przez jednostkę lub wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone do zużycia jako surowce do wytwarzania produktów (wyrobów, robót i usług) na własne potrzeby. Ewidencję materiałów prowadzi się na koncie 31 "Materiały".

Towary natomiast to stanowiące własność jednostki składniki majątku przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, które księguje się na koncie 33 "Towary".

Wycena materiałów i towarów

Zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie nabycia, cenie zakupu lub cenie ewidencyjnej. Cena nabycia obejmuje obliczoną przez dostawcę cenę zakupu materiałów i towarów łącznie z niepodlegającym odliczeniu VAT i podatkiem akcyzowym, powiększoną o koszty poniesione w związku z zakupem i przystosowaniem ich do użytkowania (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Jeśli jednostka wycenia materiały lub towary według ceny nabycia (łącznie z kosztami zakupu), to mogą one być ujęte na koncie 31 lub 33. Jeżeli jednak w dniu przyjęcia materiałów lub towarów do magazynu koszty zakupu nie są znane, to wówczas składniki te księguje się na kontach 31 i 33 w cenie zakupu, a koszty zakupu ujmuje na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" i rozlicza na koniec miesiąca proporcjonalnie pomiędzy rozchód i zapas.

Do wyceny materiałów i towarów jednostka może zastosować cenę zakupu, jeśli nie zniekształci to wartości zapasów i wyniku finansowego (por. art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W myśl art. 34 ust. 2 ustawy, materiały i towary mogą być także wyceniane w cenie ewidencyjnej różniącej się od rzeczywistej ceny zakupu lub nabycia. Ujmuje się je wówczas w tej cenie na koncie 31 i 33, a powstające odchylenia między tą ceną a ceną zakupu lub nabycia odnosi się na konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów". Odchylenia te rozlicza się na koniec miesiąca na rozchód i zapas.

Wartość materiałów i towarów może być także odpisywana w koszty na dzień ich zakupu. Nie później niż na dzień bilansowy ustala się wówczas stan tych aktywów, wycenia go i koryguje koszty o wartość tego stanu (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy).

Wycena produktów gotowych i półproduktów

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się także wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (zarówno wyroby gotowe, jak i usługi) zdatne do sprzedaży lub produkty w toku produkcji i półprodukty (art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości). Produkty gotowe ewidencjonuje się w ciągu roku obrotowego na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty" w wartości według kosztu wytworzenia lub w stałej cenie ewidencyjnej (art. 34 ust. 2 ustawy). Różnicę między stałą ceną ewidencyjną a kosztem wytworzenia odnosi się na konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów". Co ważne, jednostka może stosować uproszczenia przewidziane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy i odpisywać produkty gotowe w koszty na dzień ich wytworzenia.

Na mocy art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy, produkty gotowe wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Półprodukty są to wyroby wytworzone przez jednostkę, które przeszły zamknięty technologicznie etap wytwarzania i służą do dalszej produkcji, ale jednocześnie mogą stanowić przedmiot sprzedaży. Półprodukty objęte ewidencją bilansową podczas składowania, w momencie ich przyjęcia z własnej produkcji do magazynu, mogą być wyceniane według analogicznych zasad jak wyroby gotowe, tzn. według rzeczywistego kosztu wytworzenia lub zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości - w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi cenami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia (tzn. według stałych cen ewidencyjnych).

Jeśli są one wyceniane według kosztów wytworzenia, to ich przyjęcie do magazynu półproduktów można ewidencjonować zapisem:

- Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty" (w analityce: Półprodukty),

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej".

Z kolei gdy wycena półproduktów dokonywana jest według stałych cen ewidencyjnych, to ich przyjęcie do magazynu odbywa się za pośrednictwem konta 58 "Rozliczenie kosztów działalności".

Produkcja w toku to produkty niezakończone pod względem technologicznym lub niezakończone usługi objęte umowami o okresie realizacji do 6 miesięcy. Warto zaznaczyć, że wycena usług objętych umowami przekraczającymi 6 miesięcy odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 34a34c ustawy o rachunkowości oraz w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. nr 16, poz. 88).

Wycena produkcji w toku dokonywana jest na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień (art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.