vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ujęcie księgowe zapasów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Wyroby gotowe ujmowane w stałych cenach ewidencyjnych

Wytwarzamy akcesoria do okien i drzwi. Czy możemy ewidencjonować w księgach rachunkowych wyroby gotowe (produkty) na dzień ich wytworzenia w stałych cenach ewidencyjnych? Jeśli tak, to w jaki sposób w ciągu roku ustalić rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych?

Składniki aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia mogą być ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. Wynika to z art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zatem jednostki mogą przyjąć metodę wyceny wyrobów gotowych, która polega na stosowaniu do obrotu produktami cen ewidencyjnych, a nie rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy wartością przyjętych cen i kosztem wytworzenia. Stanowią one odchylenia od cen ewidencyjnych produktów. Wyróżnia się:

 • odchylenia debetowe, powstające, jeśli stosowana cena ewidencyjna jest niższa od kosztu wytworzenia produktów, 
   
 • odchylenia kredytowe, występujące gdy ustalona cena ewidencyjna jest wyższa od kosztu wytworzenia wyrobów gotowych.

Ceny ewidencyjne stosowane do wyceny wyrobów gotowych mogą być ustalane na poziomie:

 • rzeczywistego kosztu wytworzenia z poprzedniego okresu,
   
 • planowanego kosztu wytworzenia,
   
 • ceny sprzedaży netto.

Informację o sposobie ujmowania produktów należy zawrzeć w zasadach (polityce) rachunkowości, którą ustala kierownik jednostki. W przypadku stosowania cen ewidencyjnych na poziomie ceny sprzedaży netto powstają odchylenia kredytowe z tytułu zarezerwowanej marży.

Przyjęcie wyrobów do magazynu według stałej ceny ewidencyjnej różniącej się od rzeczywistego kosztu wytworzenia może być ujmowane w księgach rachunkowych, na podstawie dowodu Pw - przyjęcie wyrobu, zapisem:

- Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",

- Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności".

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się przeksięgowania rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów gotowych. Może ono przebiegać następująco:

- Wn konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej".

Następnie należy przeksięgować odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych. Odchylenia debetowe zwiększają wartość produktów, natomiast kredytowe ją zmniejszają. W zależności od charakteru odchyleń ich wartość ujmuje się następująco:

a) odchylenia debetowe, gdy konto 58 wykazuje saldo Wn

- Wn konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",

- Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

b) odchylenia kredytowe, jeśli konto 58 wykazuje saldo Ma

- Wn konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów".

Po przeksięgowaniu ustalonych odchyleń konto 58 nie powinno wykazywać salda. Na dzień kończący rok obrotowy saldo konta 62 koryguje wartość wyrobów gotowych wykazywaną w bilansie.

W ciągu roku rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych można ustalać stosując wskaźnik narzutu odchyleń przeciętnych (Wop), który zazwyczaj wyznacza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie następującego wzoru:

Wop = O  ×100
(Rk + S + Rw)

gdzie:

Wop - wskaźnik odchyleń przeciętnych,
O - suma odchyleń od cen ewidencyjnych do rozliczenia za dany okres sprawozdawczy wraz z ich stanem na początek tego okresu,
Rk - zapas wyrobów gotowych w cenach ewidencyjnych na koniec okresu sprawozdawczego,
S - wartość sprzedanych produktów w cenach ewidencyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego,
Rw - rozchód wyrobów gotowych z tytułu dostaw wewnętrznych do własnych placówek.

Wartość odchyleń przypadających na rozchód produktów z tytułu sprzedaży można wyliczyć na podstawie wzoru:

Os = (S × Wop) : 100

Natomiast kwotę odchyleń w części dotyczącej zapasu wyrobów gotowych można ustalić za pomocą wzoru:

ORk = (Rk × Wop) : 100

W księgach rachunkowych odchylenia debetowe przypadające na sprzedane produkty ujmuje się następującym zapisem:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

- Ma konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów".

Natomiast ewidencja księgowa odchyleń kredytowych od sprzedanych produktów przebiega zapisem:

- Wn konto 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów",

- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Przykład

Założenia

 1. Jednostka produkuje akcesoria do okien i drzwi. Wartość zapasów wyrobów gotowych na dzień 1 czerwca 2018 r. wynosiła 3.600 zł (saldo Wn konta 60), natomiast odchylenia od cen ewidencyjnych 660 zł (saldo Ma konta 62).
   
 2. W czerwcu br. przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe według planowanego kosztu wytworzenia o wartości 18.000 zł.
   
 3. Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych wyniósł 16.200 zł (saldo Wn konta 50).
   
 4. Odchylenia od stałych cen ewidencyjnych wyniosły 1.800 zł, tj. 18.000 zł - 16.200 zł.
   
 5. Załóżmy, że w czerwcu br. sprzedano wyroby gotowe, których wartość w cenach ewidencyjnych wyniosła 18.900 zł. Stąd zapas końcowy na dzień 30 czerwca br. wyniesie 2.700 zł.
   
 6. Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych:

a) wskaźnik odchyleń przeciętnych

Wop = (660 zł + 1.800 zł) : (2.700 zł + 18.900 zł) × 100 = 11,3888,

b) odchylenia w części przypadającej na sprzedane produkty

Os = (18.900 zł × 11,3888) : 100 = 2.152 zł (w zaokrągleniu),

c) odchylenia przypadające na zapas pozostający w magazynie

ORk = (2.700 zł × 11,3888) : 100 = 307 zł (w zaokrągleniu).

 1. Jednostka prowadzi pełny rachunek kosztów.
   
 2. W przykładzie pominięto zapisy dotyczące sprzedaży.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Pw - przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji według stałych cen ewidencyjnych: 18.000 zł 60 58
2. PK - przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych: 16.200 zł 58 50
3. PK - zarachowanie odchyleń od cen ewidencyjnych: 1.800 zł 58 62
4. Wz - wydanie z magazynu sprzedanych produktów: 18.900 zł 70-1 60
5. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych w części przypadającej na sprzedane wyroby: 2.152 zł 62 70-1

Księgowania

Wycena rozchodu zapasów w ujęciu księgowym
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
11
13
14
15
16
19
20
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.