vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018

Ujęcie w kosztach firmy wydatków poniesionych w ramach podróży służbowej pracownika

Pracownik naszej jednostki przebywał 3 dni w podróży służbowej na terenie kraju. Na poczet tej podróży wypłaciliśmy mu zaliczkę. W ciężar jakiego konta zaksięgować koszty tej podróży? Jak postąpić w sytuacji, jeśli delegacja była związana z zakupem środka trwałego?

Dla celów bilansowych koszty poniesione w ramach podróży służbowej pracownika zalicza się do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje - zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty - na koncie 40 "Koszty według rodzajów" lub na odpowiednim koncie zespołu 5. Natomiast w sytuacji, gdy podróż służbowa związana jest bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (bądź nabyciem wartości niematerialnej i prawnej), koszty tej podróży zwiększają wartość początkową tego składnika majątku.

Warto przy tym podkreślić, iż jednostki nie mają ustawowego obowiązku wyodrębniania w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowych. Koszty te nie są bowiem wymienione w załącznikach do ustawy o rachunkowości w ramach kosztów działalności operacyjnej. Jednostka może przykładowo w swojej polityce rachunkowości przyjąć, że koszty podróży służbowych będzie księgować na koncie analitycznym prowadzonym do konta 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty podróży służbowych) lub może wyodrębnić konto syntetyczne w ramach zespołu 4, np. 40-8 "Koszty podróży służbowych".

Rozliczenie poniesionych kosztów podróży służbowych następuje w korespondencji z kontem 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Dlatego przedstawione przez pracownika do rozliczenia "Polecenie wyjazdu służbowego" lub "Rozliczenie kosztów podróży służbowej" wraz z dołączonymi fakturami, rachunkami, oświadczeniem pracownika lub paragonami dokumentującymi poniesione wydatki mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych, zapisem:

   1) w przypadku delegacji obciążającej koszty podstawowej działalności operacyjnej:
      - Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe"
         (w analityce: Koszty podróży służbowych) lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   2) w przypadku delegacji obciążającej koszty środków trwałych w budowie:
      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Rozliczenie zobowiązania wobec pracownika z tytułu podróży służbowej z uwzględnieniem pobranych przez niego zaliczek księguje się zapisem:

      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Gdyby pobrana przez pracownika zaliczka na podróż służbową była wyższa od kosztów tej podróży, wówczas w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty zaliczki należałoby dokonać księgowania odwrotnego w postaci: Wn konto 13-0 lub 10, Ma konto 23-4.

Jeżeli pracownik nie rozliczy się z podróży i nie zwróci niewykorzystanej części zaliczki (jeśli ją pobrał), to pracodawca ma prawo dokonać jej potrącenia z wynagrodzenia za pracę - i to bez zgody pracownika (art. 87 § 1 pkt 3 K.p.). Potrącenie z wynagrodzenia pracownika nierozliczonej zaliczki ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Przykład

Koszty delegacji obciążające koszty podstawowej działalności operacyjnej

I. Założenia:

 1. W dniach 4-6 czerwca 2018 r. pracownik odbył krajową podróż służbową. Na wniosek pracownika wypłacono mu z kasy zaliczkę na poczet wydatków podczas tej podróży w wysokości: 800 zł.
   
 2. Po powrocie pracownik przedstawił rozliczenie kosztów podróży służbowej na formularzu "Polecenie wyjazdu służbowego", załączając do niego faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki na łączną kwotę: 936 zł. W tym samym dniu zatwierdzony został zwrot kosztów podróży służbowej. Kwota należna pracownikowi z tytułu tej podróży, w wysokości: 936 zł - 800 zł = 136 zł, została wypłacona pracownikowi z kasy jednostki.
   
 3. Koszty odbytej przez pracownika podróży służbowej obciążają koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Do ewidencji kosztów jednostka stosuje wyłącznie konta zespołu 4, a koszty podróży służbowych ujmuje na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" (w analityce: Koszty podróży służbowych).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłata zaliczki na podróż służbową 800 zł 23-4 10
2. PK - koszty podróży służbowej wynikające z zatwierdzonego rozliczenia 936 zł 40-6 23-4
3. KW - rozliczenie zobowiązania wobec pracownika z tytułu podróży służbowej z uwzględnieniem pobranej przez niego zaliczki 136 zł 23-4 10

III. Księgowania:

Koszty delegacji obciążające koszty podstawowej działalności operacyjnej

Przykład

Koszty delegacji obciążające koszty środków trwałych w budowie

I. Założenia:

 1. W dniach 26-27 czerwca 2018 r. pracownik odbył krajową podróż służbową związaną bezpośrednio z nabyciem środka trwałego. Na wniosek pracownika wypłacono mu przelewem zaliczkę na poczet wydatków podczas tej podróży w wysokości: 500 zł.
   
 2. Po powrocie pracownik przedstawił rozliczenie kosztów podróży służbowej na formularzu "Polecenie wyjazdu służbowego", załączając do niego faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki na łączną kwotę: 472 zł. Niewykorzystaną kwotę zaliczki w wysokości: 500 zł - 472 zł = 28 zł pracownik zwrócił do kasy jednostki.
   
 3. Koszty odbytej przez pracownika podróży służbowej obciążają konto 08 "Środki trwałe w budowie".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wypłata zaliczki na podróż służbową 500 zł 23-4 13-0
2. PK - koszty podróży służbowej wynikające z zatwierdzonego rozliczenia 472 zł 08 23-4
3. KP - zwrot do kasy niewykorzystanej zaliczki: 500 zł - 472 zł =  28 zł 10 23-4

III. Księgowania:

Koszty delegacji obciążające koszty środków trwałych w budowie

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.