vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018

Zaliczka wypłacona w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej

Pracownik zgodził się na wypłacenie w złotówkach zaliczki na delegację do Indii. Euro przeliczono na złotówki po kursie w dniu wypłaty zaliczki. Za całą kwotę zaliczki pracownik kupił dolary. Po powrocie z delegacji pracownik przedstawił rozliczenie w dolarach, z którego wynikało, iż zaliczka przewyższyła koszty delegacji. Pracownik zwrócił do kasy dolary. Jak rozliczyć tę zaliczkę?

W świetle § 20 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, pracownik, odbywający zagraniczną podróż służbową, otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty tej podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej. Jej wysokość stanowi wówczas równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego NBP z dnia wypłaty zaliczki. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Uwaga: Przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowych dotyczą rozliczeń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Nie mają one wpływu na przeliczenie kosztów wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych i podatkowych, które muszą być wycenione według przepisów ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Przypominamy, że przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowych stosuje się obowiązkowo w stosunku do pracowników państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą stosować tego rozporządzenia. W myśl bowiem art. 775 § 3 K.p., warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy spoza sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Dopiero w przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają takich postanowień, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych.

Dla celów bilansowych koszty zagranicznej podróży służbowej poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (por. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

W związku z przyjęciem do rozliczenia zaliczki wypłaconej w polskich złotych różnych kursów (inny do rozliczenia z pracownikiem, inny do ujęcia w księgach rachunkowych), powstaną na rozrachunkach z pracownikami różnice. Nie będą to jednak typowe różnice kursowe, ale ich wartość można odnieść na konto kosztów lub przychodów finansowych jako różnice z rozliczenia zaliczki w polskich złotych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracownik 7 maja 2018 r. otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do Indii. Wyraził on zgodę na wypłatę zaliczki w walucie polskiej. Z wstępnej kalkulacji wynika, iż niezbędne koszty podróży wyniosą: 900 EUR. W dniu wypłaty zaliczki średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił: 4,40 zł/EUR (kurs przykładowy). Zatem pracownik otrzymał zaliczkę w kwocie: 900 EUR × 4,40 zł/EUR = 3.960 zł.
   
 2. Po zakończeniu podróży pracownik przedstawił jej rozliczenie (w dolarach) i dokumenty potwierdzające wydatki na kwotę: 920 USD. Jednostka stosuje zasady określone w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych, wobec czego do rozliczenia pracownika z wydatków poniesionych podczas delegacji pracodawca zastosował kurs średni z dnia wypłaty zaliczki wynoszący przykładowo: 4,20 zł/USD, co dało kwotę: 920 USD × 4,20 zł/USD = 3.864 zł.
   
 3. Pracownik powinien zwrócić do kasy kwotę: 3.960 zł - 3.864 zł = 96 zł. Z uwagi na fakt, iż pracownik za całą kwotę zaliczki nabył walutę obcą (dolary), zadeklarował iż zwrotu dokona w tej walucie. Jednostka ustaliła, iż pracownik powinien zwrócić do kasy: 96 zł : 4,20 zł/USD = 22,86 USD.
   
 4. Dla celów bilansowych koszty podróży służbowej zostały przeliczone na złote po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, który wynosił przykładowo: 4,15 zł/USD.
   
 5. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłata zaliczki z kasy na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej 3.960 zł 23-4 10-0
2. PK - rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika: 920 USD × 4,15 zł/USD =  3.818 zł 40-6 23-4
3. KP - zwrot przez pracownika do kasy walutowej niewykorzystanej części zaliczki: 22,86 USD × 4,20 zł/USD =  96 zł 10-1 23-4
4. PK - ujęcie różnicy powstałej na rozrachunkach z rozliczenia zaliczki w polskich złotych z pracownikiem: 3.960 zł - (3.818 zł + 96 zł) =  46 zł 75-1 23-4

III. Księgowania:

Zaliczka wypłacona w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieDelegacji.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.