vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Nowe zasady sporządzania dokumentów finansowych od 1 października 2018 r.

Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad sporządzania sprawozdań finansowych, a także ich przekazywania do urzędu skarbowego (patrz pkt 4 i 5 dodatku). Z początkiem października br. wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw stosowne zmiany przepisów zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości, ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

E-sprawozdania finansowe

Nowy art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości stanowić będzie, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP.

Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane będą w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w praktyce chodzi tu o strukturę JPK). Wynikać tak będzie z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Przy tym sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR przygotowane mają być w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną one udostępnione we wskazany sposób (nowy art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości). W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR nie jest pewne, czy możliwe będzie przygotowanie odpowiedniej struktury.

Poza tym podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z działalności będą sporządzać w postaci elektronicznej i opatrywać kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem ePUAP (art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu od 1 października 2018 r.).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Zmiany dotkną również skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, a także sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności.

Według nowych regulacji, skonsolidowane sprawozdanie finansowe ma być sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane ma być w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nie dotyczy to sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR.

Do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, sprawozdanie to będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP.

Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta. Od 1 października 2018 r. art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) stanowić będzie dodatkowo, że w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.


Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe do KRS będą przekazywane wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zasady składania sprawozdań do KRS

Reguły przekazywania dokumentów finansowych do KRS od 1 października 2018 r. nie ulegną zasadniczym zmianom. Obowiązywać będą zasady wprowadzone z dniem 15 marca 2018 r. Tym samym złożenie dokumentów finansowych do KRS przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będzie następować wyłącznie drogą elektroniczną w trybie bezpłatnego zgłoszenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Wyjątkowo, w razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia, realizacja obowiązków sprawozdawczych będzie następować w trybie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną przez portal S24 (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS).

Pamiętać przy tym należy, że przepisy przewidują możliwość złożenia do KRS dokumentów sprawozdawczych w formie skanów dokumentów sporządzonych w postaci papierowej tylko do 30 września 2018 r. Będzie to jednoznaczne z tym, że w praktyce, co do zasady, wszystkie dokumenty sprawozdawcze, jakie będą przekazywane do KRS będą musiały być przekazane w pełnej formie elektronicznej. Możliwość złożenia elektronicznych kopii przewiduje art. 19e ust. 3 ustawy o KRS. Dotyczy on tylko dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 1c i ust. 1d oraz ust. 4 ustawy o rachunkowości. Z kolei wymóg przekazania dokumentów w formie elektronicznej, poza sprawozdaniami finansowymi czy innymi, dla których ustawodawca przewidział obowiązek sporządzenia ich w formie elektronicznej, dotyczyć będzie także uchwały (postanowienia) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. Przy tym w przypadku tych dokumentów nie został wprowadzony obowiązek sporządzenia ich w formie elektronicznej. Z dniem 1 października 2018 r. wejdzie w życie art. 19e ust. 5 ustawy o KRS. Stanowić on będzie, że elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

Sprawozdanie z KRS trafi do US

Od 1 października 2018 r. art. 20 ust. 1g ustawy o KRS będzie przewidywał, że po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będą one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (patrz pkt 4 i 5 dodatku).

Rejestr przedsiębiorców KRS w pełni elektroniczny od 1 marca 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. rejestr przedsiębiorców KRS ma być wyłącznie e-rejestrem. Wprowadzony ma być obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS w formie elektronicznej. Korespondencja między stroną a sądem rejestrowym ma być prowadzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Akta rejestrowe mają być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej. Jedynie podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ będą mogły wybrać, czy wniosek złożą w formie papierowej, czy elektronicznej.

Zgodnie z art. 6944 § 1 i § 2 K.p.c. w brzmieniu, jakie otrzymają z dniem 1 marca 2020 r., dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Dokumenty te, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do art. 6944 K.p.c. dodane zostaną m.in. § 22-23. Wynikać z nich będzie, że jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
2) elektroniczne kopie dokumentów; w tym przypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo trzeba będzie przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma; przepisy art. 130 § 1-4 K.p.c. stosowane będą odpowiednio.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.