vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018

Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US

Nie każdy podmiot wpisany do KRS to podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Spółki jawne, partnerskie i komandytowe to spółki transparentne podatkowo. Spółki te nie są bowiem podatnikami podatku dochodowego. Adresatami norm określających zasady opodatkowania dochodu (przychodu w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) są wspólnicy. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli jest nim osoba fizyczna, to dochód z udziału w takiej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdy jest to podmiot ujęty w art. 1 ustawy o pdop, wówczas dochód z udziału w takiej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dokumentacja podatkowa w spółce

W przypadku spółek jawnych i partnerskich dokumentacja podatkowa prowadzona w spółce zależy m.in. od składu osobowego spółki czy od wybranych zasad opodatkowania. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie nieosiągające limitu przychodów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mogą prowadzić księgę podatkową przychodów i rozchodów, chyba że z własnej inicjatywy zdecydują się prowadzić pełną księgowość stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Wspólnicy spółki jawnej rozliczający się z podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą sporządzać dokumentację podatkową zgodnie z tą ustawą. Natomiast spółki komandytowe muszą prowadzić pełną księgowość niezależnie od składu wspólników i osiąganych przychodów.

Pełna księgowość a sprawozdanie do US

Do wspólników spółek osobowych prowadzących pełną księgowość zastosowanie ma art. 45 ust. 5 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Zgodnie z nim podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe, jest:

 • organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy,
   
 • organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Wynika tak z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122 ze zm.). Wydaje się zatem, że w sytuacji, gdy wspólnikami spółki są osoba fizyczna i osoba prawna (np. spółka z o.o.), w zależności od tego, który z tych podatników będzie wypełniał obowiązek złożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym, inna będzie jego podstawa prawna. I tak, jeżeli będzie to osoba fizyczna, ustalenia terminu złożenia i elementów sprawozdania składanych do urzędu skarbowego należy dokonać w oparciu o art. 45 ust. 5 ustawy o pdof. Jeśli zaś będzie to spółka z o.o. - zastosowanie znajdzie art. 27 ust. 2 ustawy o pdop.

Nowe rozwiązania

Regulacja art. 45 ust. 5 ustawy o pdof z dniem 1 października 2018 r. otrzyma nowe brzmienie. Wynikać z niej będzie, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości (chodzi tu o strukturę JPK). Z kolei nowy art. 45 ust. 8a ustawy o pdof stanowić będzie, że te sprawozdania finansowe Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

E-sprawozdanie

Od 1 października 2018 r. każde sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w formie elektronicznej. Nowa regulacja ustawy o pdof sugeruje, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni mieć sporządzone sprawozdanie finansowe zgodnie ze strukturą JPK. Przy tym z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. wynikać będzie, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane mają być w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w praktyce chodzi tu o strukturę JPK).

Handlowe spółki osobowe a obowiązki wobec KRS i US
Obowiązki wobec KRS* Forma przekazywania sprawozdania finansowego do US
Spółki jawne i partnerskie, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych
- są zobowiązane przekazać do KRS w formie elektronicznej oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (patrz pkt 6 dodatku)
BRAK TAKIEGO OBOWIĄZKU
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne prowadzące księgi rachunkowe Zobowiązane są przekazać do KRS drogą elektroniczną:
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości,
- uchwały: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku lub pokryciu straty.
Wyjątkowo spółki jawne z wyłącznym udziałem spółek kapitałowych muszą sporządzić sprawozdanie z działalności (art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przy tym jednostki mikro i małe mogą zrezygnować z przygotowywania tego sprawozdania, o ile spełnią warunek odpowiednio z art. 49 ust. 4 albo ust. 5 ustawy o rachunkowości.
- Do 30 września 2018 r. - generalnie w formie papierowej.
- Od 1 października 2018 r. - wyłącznie w formie elektronicznej.
Sprawozdanie finansowe lub sprawozdanie z badania po zamieszczeniu w RDF będą przesyłane przez system teleinformatyczny do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (art. 20 ust. 1g ustawy o KRS).
* Zasady przekazywania dokumentów finansowych opisane są w pkt 2 i 3 dodatku.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsięgowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.