vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019

Odpis aktualizujący wartość nieprzydatnych materiałów

Inwentaryzacja przeprowadzona za 2018 r. wykazała, że na stanie są materiały, które utraciły swoją wartość ze względu na zmianę profilu produkcji. Zdecydowano, że zostaną one sprzedane, ale po obniżonej cenie. Sprzedaż będzie dokona w 2019 r. Ewidencja materiałów prowadzona jest w cenach zakupu. Jakich zapisów należy w związku z tym dokonać w księgach rachunkowych 2018 r.?

W sytuacji gdy na dzień 31 grudnia 2018 r. stwierdzono, że określone materiały utraciły swoją wartość ekonomiczną, to na ten dzień należało dokonać odpisu aktualizującego ich wartość.

Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych m.in. materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień. Stanowi o tym art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Jeśli w jednostce następuje zmiana profilu produkcji, to może dojść do trwałej utraty wartości materiałów wykorzystywanych do tej produkcji (art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. W księgach rachunkowych odpis aktualizujący wartość materiałów (a także innych składników zapasów) jest ewidencjonowany w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i ujmowany na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" (art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości).


Jeśli następuje utrata pierwotnej przydatności gospodarczej materiału, to jest to szkoda o charakterze podobnym do niedoborów, przy czym jest to różnica jakościowa, a nie ilościowa.


Uznanie niektórych materiałów jako składników, które utraciły swoją wartość, może być stwierdzone podczas przeprowadzanego spisu z natury. Szkody ustala się jak niedobory, a rozlicza je na podstawie uwag zamieszczonych w arkuszach spisowych bądź odrębnych protokołów. Wskazówki związane z ich rozliczeniem zostały określone w pkt 103 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Zgodnie z przedstawionymi w nim rozwiązaniami szkody rozlicza się stosując następujący tok postępowania:

a) sporządza się zestawienie różnic jakościowych na wzór zestawienia różnic ilościowych z podziałem na rodzaje, asortymenty zapasów, osoby odpowiedzialne za określone składniki zapasów o obniżonej przydatności gospodarczej z jednoczesnym wskazaniem miejsca, w którym się one znajdują; wykazane w zestawieniu składniki zapasów o obniżonej przydatności są wyceniane przez księgowego po cenach stosowanych w ewidencji księgowej,

b) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przekazuje zestawienie różnic jakościowych kompetentnym osobom z zaleceniem weryfikacji stanu jakościowego składników zapasów wykazanych w zestawieniu i ustalenia cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania za nie; uznaje się, że zapasy przeznaczone do zniszczenia mają zerową wartość,

c) po ustaleniu różnic między wartością zapasów o obniżonej przydatności gospodarczej według cen stosowanych w ewidencji księgowej a ich wartością po możliwych do uzyskania cenach sprzedaży netto, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przekazuje zestawienie różnic jakościowych (wraz z protokołem) do rozpatrzenia i decyzji kierownika jednostki.

W księgach rachunkowych rozlicza się je na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Dokonuje się tego pod datą spisu, nie późniejszą niż ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis z natury. Składniki zapasów o obniżonej przydatności wykazuje się w ewidencji księgowej odrębnie.

Przykład

Podczas inwentaryzacji drogą spisu z natury materiałów przeznaczonych do produkcji okazało się, że ze względu na zmieniony profil produkcji część z nich jest nieprzydatna i powinna być sprzedana. Ustalono, że nieprzydatny jest materiał X w ilości 100 sztuk i materiał Y w ilości 35 sztuk. Ujęto je w odrębnym arkuszu spisu z natury i wraz z pozostałymi dokumentami przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej przekazał je księgowemu.

Księgowy w ramach czynności rozliczeniowych ustalił, że:

1) jednostkowe ceny ewidencyjne materiałów uznanych za nieprzydatne są następujące:

a) cena materiału X - 15 zł/szt.,

b) cena materiału Y - 65 zł/szt.

2) w ocenie kompetentnych pracowników możliwe do uzyskania ceny sprzedaży netto tych materiałów wynoszą:

a) materiału X - 10 zł/szt.,

b) materiału Y - 45 zł/szt.

Wycena przeznaczonych do sprzedaży materiałów:

Materiał Ilość szt. Cena ewidencyjna Wartość w ewidencji księgowej Cena sprzedaży netto Wartość
ogółem
możliwa
do uzyskania ze sprzedaży
Różnice
X 100 15 zł 1.500 zł 10 zł 1.000 zł 500 zł
Y 35 65 zł 2.275 zł 45 zł 1.575 zł 700 zł
Razem 3.775 zł 2.575 zł 1.200 zł

Odpis aktualizujący wartość materiałów w kwocie 1.200 zł jednostka zaewidencjonowała pod datą 31 grudnia 2018 r. zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.