vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

W styczniu 2019 r. wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż (in minus) dokonaną i zafakturowaną w grudniu 2018 r. Fakturę korygującą ujęliśmy w księgach 2018 r. Jakimi zapisami należy skorygować koszt sprzedanych towarów, jeśli ich faktyczny zwrot i przyjęcie do magazynu miało miejsce w styczniu 2019 r.? Na 31 grudnia 2018 r. stan rzeczywisty i księgowy zapasów są ze sobą zgodne.

Korekty przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2018 r. należy dokonać w księgach 2018 r., a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich korekt przychodów za 2018 r., jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., tj. do 31 marca 2019 r. Również korekty kosztów sprzedanych towarów dokonuje się w księgach 2018 r., mimo iż faktyczny ich zwrot nastąpił w 2019 r. Przy czym, jeżeli korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwracany towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku poza jednostką.

Przepisy prawa bilansowego nie określają jednoznacznie w jakim okresie należy wykazać korekty dokumentujące zwiększenie lub zmniejszenie przychodów, czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Uwzględniając treść ekonomiczną operacji gospodarczej jaką jest sprzedaż - dla celów bilansowych - wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego ujmuje się w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. W art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wskazano bowiem, iż wynik działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

Natomiast w przypadku, gdy korekta przychodów nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jedynie informacje (w tym wywołujące korekty) dotyczące lat objętych sprawozdaniem finansowym otrzymane po jego zatwierdzeniu podlegają bieżącemu ujęciu w księgach rachunkowych. Przy czym w przypadku korekt istotnych, kwotę korekty odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Jak wynika z pytania sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. nie zostało jeszcze sporządzone. W związku ze zwrotem w styczniu 2019 r. towaru sprzedanego w 2018 r. wystawiono fakturę korygującą i skorygowano wielkość przychodu osiągniętego w 2018 r. Problem jednostki dotyczy również korekty kosztu sprzedanego towaru, gdy jego faktyczny zwrot i przyjęcie do magazynu miały miejsce w styczniu 2019 r. W takim przypadku korekty kosztów także dokonuje się w księgach 2018 r. Przy czym, jeżeli korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwrócony w 2019 r. towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku znajdujący się poza jednostką. W księgach 2019 r. zostanie ujęty wyłącznie sam fakt przyjęcia zwróconych towarów do magazynu.

Ewidencja księgowa korekty sprzedaży z tytułu zwrotu towarów

A. Zapisy w księgach rachunkowych 2018 r.
1. FK - faktura korygująca sprzedaż towarów in minus:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. PK - zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie stanu zapasów; w przypadku gdy korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwracany towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku znajdujący się poza jednostką:
      - Wn konto 33-1 "Towary poza jednostką",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".
B. Zapisy w księgach rachunkowych 2019 r.
1. PZ - przyjęcie w bieżącym roku zwróconych towarów do magazynu:
      - Wn konto 33-0 "Towary w magazynie",
      - Ma konto 33-1 "Towary poza jednostką".

Przykład

I. Założenia:

Jednostka w styczniu 2019 r. otrzymała zwrot towarów sprzedanych w grudniu 2018 r. za kwotę brutto: 12.300 zł, w tym VAT: 2.300 zł. Wartość zwróconych towarów wynosiła: 7.000 zł. Ponieważ sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie zostało jeszcze sporządzone, jednostka dokonała korekty przychodu i kosztu w księgach rachunkowych 2018 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2018 r.
1. Faktura korygująca - korekta sprzedaży in minus:      
   a) przychód ze sprzedaży 10.000 zł 73-0  
   b) VAT należny do pomniejszenia w kolejnych miesiącach 2.300 zł 22-2  
   c) zmniejszenie należności od nabywcy 12.300 zł   20
2. PK - korekta kosztów w związku z otrzymaniem zwrotu towarów 7.000 zł 33-1 73-1
B. Zapisy w księgach 2019 r.
1. PZ - przyjęcie towarów do magazynu 7.000 zł 33-0 33-1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2018 r.

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

B. Zapisy w księgach 2019 r.

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.