vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Skutki zaniżenia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego w poprzednich latach obrotowych

W 2016 r. dokonano ulepszenia środka trwałego. O kwotę poniesionych nakładów zwiększono wartość środka trwałego zaewidencjonowaną na koncie 01. Nie zwiększono jednak odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po ulepszeniu środka trwałego. Jak skorygować ten błąd?

W przypadku gdy następuje ulepszenie środka trwałego - w tym środka trwałego całkowicie zamortyzowanego - o kwotę wydatków poniesionych na to ulepszenie należy zwiększyć jego wartość początkową i od nowo ustalonej wartości naliczać odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego dokonuje się według ogólnych zasad przewidzianych dla środków trwałych w ustawie o rachunkowości. Prawo bilansowe nie przewiduje bowiem szczególnego postępowania w odniesieniu do amortyzacji ulepszonych środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne nalicza się od wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszenia, według metody i stawki właściwej dla danego środka trwałego, czyli takiej, która była stosowana przed jego ulepszeniem. Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego powiększonej o koszty ulepszenia następuje nie wcześniej niż po zakończeniu prac modernizacyjnych i przeksięgowaniu poniesionych nakładów na konto 01 "Środki trwałe". Natomiast zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych (suma odpisów dotychczasowych i uwzględniających ulepszenie) z wartością początkową środka trwałego lub w momencie likwidacji, sprzedaży, stwierdzenia niedoboru takiego środka trwałego.

Korekty popełnionego w poprzednich latach obrotowych błędu - polegającego na zaniżeniu odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego - jednostka powinna dokonać w księgach rachunkowych bieżącego roku. Skutki błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, które zostały wykryte już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ujmuje się bowiem w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym je ujawniono (por. art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Sposób ujęcia korekty błędu dotyczącego lat ubiegłych w księgach bieżącego roku zależy przy tym od tego, czy jest to - w ocenie jednostki - błąd istotny, czy też nieistotny. Jeśli bowiem, stwierdzoną nieprawidłowość można zakwalifikować do błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za lata poprzednie za spełniające wymagania art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (tj. rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy), to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych" (por. art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W sytuacji natomiast, gdy błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych jednostka uzna za nieistotny, to skutki takiego błędu wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, gdy wynika to z odrębnych przepisów.

Ewidencja księgowa korekty (zwiększenia) odpisów amortyzacyjnych dokonanych
w latach ubiegłych

1. Jeśli kwota korekty zostanie przez jednostkę uznana za istotną:
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych),
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".
2. Jeśli kwota korekty zostanie przez jednostkę uznana za nieistotną:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja" (lub konto zespołu 5)
         lub 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" - w zależności od tego jakie
         zasady korekty kosztów nieistotnych dotyczących lat poprzednich przyjęto
         w polityce rachunkowości jednostki,
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Zwiększenia odpisów amortyzacyjnych za rok bieżący dokonuje się zapisem: Wn konto 40-0 lub konto zespołu 5, Ma konto 07-1.

Amortyzację za kolejne miesiące jednostka powinna naliczać i ujmować w księgach rachunkowych w prawidłowej wysokości.

Należy przy tym zaznaczyć, iż dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w nieprawidłowej wysokości wymaga również dokonania korekty tych odpisów dla celów podatkowych. Korekty należy dokonać "wstecz", tj. w latach, w których te błędy miały miejsce, poprzez złożenie korekt deklaracji podatkowych, a jeśli błędy dotyczą bieżącego roku obrotowego - poprzez skorygowanie zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli po dokonaniu korekty za lata poprzednie zwiększą się koszty podatkowe i w rezultacie zmianie ulegnie również podatek należny za poprzednie lata (zmniejszy się), to jego zmniejszenie wprowadza się do ksiąg, zapisem:

1) jeżeli błąd był nieistotny: Wn konto 22, Ma konto 87,

2) jeżeli błąd był istotny: Wn konto 22, Ma konto 82.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.