vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego

Zwrot do sprzedawcy zakupionego w roku ubiegłym środka trwałego i otrzymanie w związku z tym faktury korygującej na 100% wartości tego składnika majątku skutkuje koniecznością wykreślenia go z ewidencji środków trwałych oraz wyksięgowania z konta 01 "Środki trwałe". Wystawiona przez kontrahenta faktura korygująca powoduje ponadto konieczność zmniejszenia zobowiązania wobec tego kontrahenta oraz korektę VAT naliczonego.

Otrzymaną od kontrahenta fakturę korygującą jednostka zaewidencjonuje w księgach rachunkowych na tych samych kontach, na których ujęła pierwotną fakturę dotyczącą zakupu środka trwałego. Może tego dokonać zapisami dodatnimi po przeciwnej stronie tych kont.

Ewidencja księgowa faktury korygującej, dotyczącej zwrotu środka trwałego

1. Zmniejszenie kwoty brutto zobowiązania:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
2. Korekta VAT naliczonego:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie".
3. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej w związku z jego zwrotem:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

W przypadku zwrotu do sprzedawcy środka trwałego, od którego rozpoczęto dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest również wyksięgowanie tych odpisów z konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", które - co do zasady - powinno zostać ujęte jako zmniejszenie wartości kosztów podstawowej działalności operacyjnej zgromadzonych na koncie 40-0 "Amortyzacja" lub na odpowiednim koncie w zespole 5. Może się to odbyć zapisem: Wn konto 07-1, Ma konto 40-0.

Należy jednak pamiętać, iż zwrot zakupionego w roku ubiegłym środka trwałego powinien zostać generalnie rozliczony w księgach rachunkowych roku, którego zwrot dotyczy (tutaj: 2018 r.). Jak wynika bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy kwalifikacji kosztów i przychodów do okresu sprawozdawczego obowiązuje zasada memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Odpowiednie zastosowanie znajdą tutaj też przepisy art. 54 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Natomiast jeżeli jednostka otrzymała informacje o ww. zdarzeniach po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała (por. art. 54 ust. 2 ww. ustawy). Przypominamy, iż w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić do 30 czerwca 2019 r.

Zatem skutki zwrotu środka trwałego, nabytego w 2018 r., potwierdzonego fakturą korygującą wystawioną w marcu 2019 r., przy założeniu, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. zostało już zatwierdzone, zostaną rozliczone bieżąco, tzn. w księgach 2019 r. W takiej sytuacji uwzględnić jednak należy art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w myśl którego, jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Tym samym wyksięgowanie odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zwróconego środka trwałego, należy ująć w księgach roku bieżącego.

Ewidencja księgowa odpisów amortyzacyjnych dokonanych
od zwróconego środka trwałego

1. Jeśli kwota tych odpisów zostanie przez jednostkę uznana za nieistotną:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 40-0 "Amortyzacja" (lub konto zespołu 5) lub 76-0 "Pozostałe
         przychody operacyjne" - w zależności od tego jakie zasady korekty kosztów
         nieistotnych dotyczących poprzednich lat obrotowych przyjęto w polityce
         rachunkowości jednostki.
2. Jeśli kwota tych odpisów zostanie przez jednostkę uznana za istotną:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.