vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową

Prawo bilansowe nakazuje na koniec roku obrotowego dokonać wyceny bilansowej wszystkich składników majątku, w tym również towarów. W świetle art. 28 ust. 1 pkt 6 oraz art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości, towary na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia (jeżeli towary pochodzą z własnej produkcji) nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień.

Wycena bilansowa zapasów, w tym między innymi towarów, następuje z zachowaniem zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą, jednostka ma obowiązek uwzględnić w wyniku finansowym m.in. zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Jeśli więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści, to następuje trwała utrata jego wartości, o której mowa w art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

Zmniejszenie wartości użytkowej bądź handlowej towarów może nastąpić na przykład w wyniku uszkodzenia towaru, zepsucia, upływu terminu przydatności do spożycia, zmiany upodobań klientów, upływu sezonu, obniżenia cen rynkowych i wielu innych czynników. W takim przypadku wskazane jest dokonać odpowiednich odpisów aktualizujących wartość zapasów towarów, które doprowadzą wartość tego zapasu do aktualnej ceny sprzedaży netto. Odpisu aktualizującego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów".

Zwracamy uwagę, że nie każda obniżka cen towarów skutkuje trwałą utratą ich wartości. Jeśli ceny przyjęte do ewidencji towarów w jednostce ustalone zostały na poziomie wyższym od rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, na przykład na poziomie cen sprzedaży netto, to obniżenie wartości zapasów towarów do ceny zakupu (nabycia) lub kosztu wytworzenia, nie powoduje jeszcze utraty wartości użytkowej lub handlowej tych towarów. W takiej sytuacji obniżkę cen ujmuje się w księgach rachunkowych i rozlicza jako odchylenia od cen ewidencyjnych, zapisem: Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów", Ma konto 33 "Towary".

Dopiero obniżka ceny zapasów towarów poniżej ceny ich zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia spowoduje utratę wartości handlowej lub użytkowej zapasów i obowiązek dokonania odpisu. Zasadniczo więc utworzenie odpisu aktualizującego wartość towarów ma miejsce wtedy, gdy:

a) nastąpi utrata wartości użytkowej lub handlowej towarów, to znaczy w przypadku obniżenia cen towarów poniżej wartości w cenach zakupu, nabycia lub kosztach wytworzenia,

b) wystąpi konieczność obniżenia ceny zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu możliwej do uzyskania na dzień bilansowy ceny sprzedaży netto, jeśli jest ona niższa od ceny zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia.

Zaksięgowana na koncie 34-7 kwota odpowiadająca utracie wartości pozostaje na nim do momentu sprzedaży towaru, jego likwidacji lub ustania przyczyny dokonania odpisu. W razie rozchodu spowodowanego np. sprzedażą, odchylenia te przeksięgowuje się na konto kosztowe 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", zapisem: Wn konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów", Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".

W aktywach bilansu w pozycji B.I.4. "Towary" wykazuje się zapas towarów wynikający z salda konta 33 "Towary" skorygowany o saldo konta 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów".

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka handlowa prowadzi ewidencję towarów w cenach zakupu (nabycia). Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. posiadała: 20 szt. towarów w cenie: 100 zł/szt., które ze względu na upływ sezonu i zmianę upodobań klientów utraciły swoją wartość handlową. W celu ich sprzedaży jednostka podjęła decyzję o obniżeniu ceny sprzedaży poniżej ceny zakupu do: 30 zł/szt.
   
 2. Jednostka przeprowadziła spis z natury towarów i oceniła, że nastąpiła utrata wartości tych towarów na kwotę: 2.000 zł - 600 zł = 1.400 zł.
   
 3. W styczniu 2020 r. sprzedano 5 szt. towarów po obniżonej cenie, tj.: 30 zł/szt.
   
 4. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2019 r.
1. PK - odpis aktualizujący wartość bilansową towarów 1.400 zł 76-1 34-7
B. Zapisy w księgach stycznia 2020 r.
1. Wz - wydanie z magazynu towarów: 5 szt. × 100 zł/szt. =  500 zł 73-1 33
2. PK - skorygowanie odpisu aktualizującego o sprzedane po obniżonej cenie towary: (5 szt. × 100 zł/szt.) - (5 szt. × 30 zł/szt.) =  350 zł 34-7 73-1
3. Faktura sprzedaży towarów po obniżonej cenie* 150 zł 20 73-0

* Dla uproszczenia pominięto w księgowaniu podatek od towarów i usług.

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2019 r.

Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową

Ustalenie wartości zapasu towarów na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1) saldo Wn konta 33 "Towary": 2.000 zł,

2) saldo Ma konta 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów": 1.400 zł,

3) razem: 2.000 zł - 1.400 zł = 600 zł.

W związku z powyższym wartość pozostałych w zapasie towarów, która zostanie wykazana w pozycji B.I.4. "Towary" aktywów bilansu na 31 grudnia 2019 r., wyniesie: 30 zł/szt. × 20 szt. = 600 zł.

B. Zapisy w księgach stycznia 2020 r.

Towary, które utraciły wartość handlową lub użytkową

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.