vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020

Przychody z działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży

Przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Mowa o tym w art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości.

Do przychodów osiąganych z podstawowej działalności operacyjnej zalicza się przychody netto ze sprzedaży:

 • produktów, tj. wyrobów gotowych, półproduktów, robót i usług,
   
 • towarów i materiałów.

Ustalając wielkość tych przychodów należy uwzględnić dotacje, opusty, rabaty i inne zwiększenia lub zmniejszenia bez VAT oraz pozostałych podatków bezpośrednio związanych z obrotem (art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w księgach z zastosowaniem zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Zgodnie z tymi regułami w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Tak stanowi art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Zatem, jeśli przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r. (ostateczny termin przypada z końcem marca 2020 r.) zostaną wystawione faktury korygujące dotyczące sprzedaży dokonanej w 2019 r., trzeba wprowadzić je do ksiąg 2019 r. Z kolei faktury korygujące sprzedaż wystawione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., lecz przed jego zatwierdzeniem (na co jednostki mają czas do końca czerwca 2020 r.), gdy kwota korekty jest istotna i jej nieujęcie w sprawozdaniu za 2019 r. wpływa negatywnie na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, trzeba ją zaewidencjonować w księgach 2019 r. (w myśl art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wówczas konieczne jest ponowne sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.

W księgach rachunkowych przychody ze sprzedaży produktów, które obejmują przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług, ujmuje się na koncie 70-0 "Sprzedaż produktów" lub na koncie 70-0 "Sprzedaż usług". Do przychodów tych zalicza się przede wszystkim:

 • przychody ze sprzedaży produktów gotowych i usług w kwocie netto (bez należnego podatku VAT), pomniejszone o dokonane zwroty, przyznane rabaty, opusty i skonta,
   
 • dotacje, dopłaty i subwencje do cen sprzedaży wyrobów gotowych/usług.

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów mogą być ujmowane w księgach rachunkowych odpowiednio na kontach 73-0 "Sprzedaż towarów" i 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań". Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w porównawczym rachunku zysków i strat prezentowane są według takich samych reguł jak przychody netto ze sprzedaży produktów. Oznacza to, że wykazuje się je w cenach sprzedaży netto pomniejszonych o rabaty, opusty i skonta oraz powiększonych o dotacje do cen sprzedaży towarów.

Zmiana stanu produktów i obroty wewnętrzne

Jeżeli jednostka opracowuje porównawczy rachunek zysków i strat, jest zobligowana do ustalenia zmiany stanu produktów. Zasadniczo oblicza się ją na koniec roku obrotowego. Dzięki niej można doprowadzić koszty rodzajowe do wartości faktycznie poniesionych kosztów na sprzedane w danym okresie produkty. Zmiana stanu produktów ustalana jest na koncie 49 "Rozliczenie kosztów". Jeśli konto 49 wykazuje saldo debetowe (Wn), oznacza to, że nastąpiło zmniejszenie stanu produktów. Natomiast gdy na koncie 49 pozostaje saldo kredytowe (Ma), mamy do czynienia ze zwiększeniem stanu produktów. Zmiana stanu produktów koryguje przychody ze sprzedaży wykazywane w rachunku zysków i strat oraz wykazywana jest jako wartość dodatnia - jeśli nastąpiło zwiększenie stanu produktów. W sytuacji zmniejszenia stanu produktów prezentuje się ją jako wartość ujemną.

Ponadto jednostki sporządzające porównawczy rachunek zysków i strat świadczenia przekazane na własne potrzeby ujmują w księgach za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych. Jeśli prowadzony jest pełny rachunek kosztów, księgowań tych dokonuje się z użyciem kont 79-0 "Obroty wewnętrzne" i 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". W przypadku gdy ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym, księgowanie odbywa się tylko za pośrednictwem konta 79-0. Taki sposób ewidencji pozwala na uszczelnienie tzw. zamkniętego kręgu kosztów, gdy określone koszty wyszły z kręgu, tj. najpierw zostały ujęte na koncie w zespole 4, a potem przeksięgowano je na konto spoza zamkniętego kręgu kosztów. Związane jest to m.in. z przekazaniem wyrobów gotowych na rzecz budowy środka trwałego.

Ujęcie w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przychody z działalności podstawowej ujmowane są następująco: przychody netto ze sprzedaży produktów w pozycji A.I (zarówno wariant porównawczy, jak i kalkulacyjny), przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w pozycji A.II (wariant kalkulacyjny) lub A.IV (wariant porównawczy). Korekty przychodów ze sprzedaży prezentuje się tylko w porównawczym rachunku zysków i strat, ponieważ są one związane ze zmianą stanu produktów (pozycja A.II) oraz dotyczą kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (pozycja A.III).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
11
12
17
18
19
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.