vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020

Koszty działalności operacyjnej jednostki

Koszty operacyjne w wariancie porównawczym

Na koszty działalności operacyjnej, które są wykazywane w porównawczym rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, składają się koszty rodzajowe oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

W pozycji B.I "Amortyzacja" ujmowane są m.in. kwoty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Są to wielkości wynikające z konta 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja).

Pozycja B.II "Zużycie materiałów i energii" obejmuje m.in. wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, paliw, materiałów ogólnogospodarczych, koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, wartość niskocennych składników majątku odpisanych jednorazowo w koszty. Jest to wartość ujęta w ciągu roku obrotowego na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii).

W pozycji B.III "Usługi obce" wykazuje się koszty usług wykonanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz jednostki. Są to np. koszty usług transportowych, budowlano-montażowych, projektowych, bankowych, najmu, dzierżawy, informatycznych, prawnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, które zostały zaewidencjonowane na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Usługi obce).

Pozycja B.IV "Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy" służy do prezentacji podatków i opłat, które obciążają koszty, ujętych na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty). Są to przykładowo podatek od środków transportowych, od nieruchomości, wpłaty na PFRON, PCC oraz opłaty notarialne i skarbowe (z wyjątkiem związanych z nabyciem aktywów trwałych, które zwiększają cenę nabycia danego aktywa, np. nieruchomości). Podatek akcyzowy należy przedstawić tutaj w odrębnej pozycji.

W pozycji B.V "Wynagrodzenia" uwzględnić trzeba koszty wynagrodzeń pieniężnych lub świadczeń w naturze w kwocie brutto z tytułu umowy o pracę łącznie z premiami, ekwiwalentami za urlop, nagrodami jubileuszowymi, a także koszty świadczeń z umowy zlecenia, o dzieło itp. Są to koszty figurujące na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia).

Pozycja B.VI "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w tym emerytalne" obejmuje m.in. zgromadzone na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP, FEP, wartość odpraw emerytalnych i rentowych. Ujmuje się w niej również odpisy na ZFŚS oraz świadczenia urlopowe, koszty szkoleń i związane z bhp, wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników. Świadczenia emerytalne należy wykazać tutaj w odrębnej pozycji.

Ostatnią pozycją kosztów rodzajowych jest pozycja B.VII "Pozostałe koszty rodzajowe". Przedstawia się w niej koszty, których nie można zaliczyć do grup z pozycji B.I-B.VI. Chodzi tu m.in. o koszty reprezentacji i reklamy, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych czy koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Są to wielkości zaksięgowane w ciągu roku na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty rodzajowe).

Drugą składową kosztów działalności operacyjnej w porównawczym rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jest wartość sprzedanych towarów i materiałów. Prezentuje się ją w pozycji B.VIII "Wartość sprzedanych towarów i materiałów". Należy tu wykazać wartość sprzedanych towarów i materiałów ustaloną na dzień bilansowy w cenach nabycia (zakupu) - w wysokości wynikającej z zapisów na kontach 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)" i 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów".

Koszty operacyjne w wariancie kalkulacyjnym

W przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości koszty działalności operacyjnej wykazuje się w pozycjach:

 • B "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym"; koszty te wymagają dalszego podziału na koszt wytworzenia sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów; koszt wytworzenia sprzedanych produktów ujmowany jest w pozycji B.I.; zalicza się tu rzeczywisty koszt wytworzenia produktów (tj. wyrobów gotowych i usług), które zostały w danym roku sprzedane; jest to wielkość wynikająca z konta 70-1 "Koszt sprzedanych produktów"; natomiast wartość sprzedanych towarów i materiałów, wykazywana w pozycji B.II, obejmuje wartość towarów i materiałów w cenach zakupu (nabycia) wynikającą z kont 73-1 i 74-1 (są to analogiczne kwoty, jak przedstawiane w porównawczym rachunku zysków i strat w pozycji B.VIII),
   
 • D "Koszty sprzedaży"; są to koszty związane z obsługą odbiorców i pozyskaniem nowych, spedycją wyprodukowanych produktów i towarów, np. koszty wysyłki, opakowania, koszty badań marketingowych, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych bezpośrednio w dziale sprzedaży; jest to wielkość figurująca na koncie 52 "Koszty sprzedaży",
   
 • E "Koszty ogólnego zarządu"; obejmują one koszty administracyjno-gospodarcze (np. koszty utrzymania dyrekcji, działu finansowo-księgowego) oraz koszty ogólnoprodukcyjne; są one ewidencjonowane na koncie 55 "Koszty zarządu".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
11
12
17
18
19
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.