vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020

Pozostała działalność operacyjna

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują te przychody i koszty, które wiążą się z podstawową (statutową) działalnością operacyjną jednostki w sposób pośredni. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. W przepisie tym został zawarty katalog przykładowych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Do ujmowania w ewidencji księgowej pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych służą odpowiednio konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" i 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne". Po stronie Ma konta 76-0 ewidencjonuje się przychody odnoszące się w sposób pośredni do działalności operacyjnej jednostki. Są to np.:

 • przychody dotyczące sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, 
   
 • odpisane zobowiązania przedawnione i umorzone, 
   
 • otrzymane darowizny oraz dotacje na cele inne niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
   
 • przychody z tytułu najmu lub dzierżawy środków trwałych, jeśli najem nie jest związany z podstawową działalnością jednostki,
   
 • przychody związane ze zdarzeniami losowymi,
   
 • otrzymane odszkodowania i kary umowne.

Wszelkie koszty dotyczące pośrednio działalności operacyjnej jednostki księguje się po stronie Wn konta 76-1. Podlegają tu ewidencji m.in.:

 • nieumorzona wartość początkowa sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych,
   
 • kwota utworzonych odpisów aktualizujących wartość aktywów, 
   
 • odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, 
   
 • straty dotyczące zdarzeń losowych, 
   
 • wartość darowanych innym podmiotom składników majątku,
   
 • zapłacone oraz nakazane do zapłaty kary umowne, grzywny, 
   
 • przepadek wniesionych przez jednostkę kaucji lub wadium.


Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują skutki zdarzeń niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Ujęcie w rachunku zysków i strat

Pozostałe koszty i przychody operacyjne są prezentowane w rachunku zysków i strat generalnie oddzielnie. Wynika to z art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wyjątek od tej zasady stanowi rozchód niefinansowych aktywów trwałych, który prezentuje się w kalkulacyjnym oraz porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości per saldo jako zysk lub stratę. Zysk z tej operacji ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych, a stratę prezentuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych prezentuje się w pozycji G.I, a w porównawczym w pozycji D.I. Z kolei stratę prezentuje się w pozycji H.I (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji E.I (wariant porównawczy). Kwotę dotacji, dopłat i subwencji przeznaczonych np. na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki w rachunku zysków i strat ujmuje się w pozycji G.II (wariant kalkulacyjny) lub D.II (wariant porównawczy). W pozycji H.II (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji E.II (wariant porównawczy) prezentuje się aktualizację wartości aktywów niefinansowych. Z kolei korektę odpisów z tytułu utraty wartości wykazuje się w pozycji G.III (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji D.III (wariant porównawczy). W pozycji G.IV (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji D.IV (wariant porównawczy) przedstawia się inne pozostałe przychody operacyjne, a w pozycji H.III (wariant kalkulacyjny) lub w pozycji E.III (wariant porównawczy) inne pozostałe koszty operacyjne.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.