vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19

Nasza jednostka buduje we własnym zakresie środek trwały. Ze względu na epidemię COVID-19 i stan zdrowia pracowników wykonujących prace przy tej budowie, byliśmy zmuszeni przejściowo wstrzymać rozpoczętą budowę. Czy koszty bilansowe dotyczące utrzymania i zabezpieczenia przejściowo wstrzymanej budowy zwiększą jej wartość? Jakich księgowań powinniśmy dokonać w związku z tym zdarzeniem?

Dla celów bilansowych koszty utrzymania i zabezpieczenia przejściowo wstrzymanej budowy środka trwałego kwalifikuje się do pozostałych kosztów operacyjnych. Zatem koszty te nie zwiększą wartości tej budowy.

Koszty utrzymania i zabezpieczenia przejściowo wstrzymanej budowy nie są kosztami bezpośrednio dotyczącymi budowy środka trwałego, dlatego nie odnosi się ich na konto 08 "Środki trwałe w budowie". Przypominamy, że przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (por. art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości). Na koncie 08 ujmowane są koszty stanowiące elementy składowe kosztu wytworzenia (w rozumieniu art. 28 ust. 3 i 8 ww. ustawy), ceny nabycia (w rozumieniu art. 28 ust. 2 i 8 ww. ustawy) lub kosztu ulepszenia (zdefiniowanego w art. 31 ust. 1 ww. ustawy), dotyczące środka trwałego. Jednostka może na tym koncie ujmować również zakup środków trwałych niewymagających montażu - jeśli taką zasadę przyjmie do stosowania i opisze ją w zasadach (polityce) rachunkowości.

Tarcza antykryzysowa Praktyczne komentarze ekspertów
GOFINU dotyczące przeciwdziałania
COVID-19 dostępne są w nowym serwisie
 TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Natomiast koszty pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną jednostki, do których kwalifikuje się m.in. koszty utrzymania i zabezpieczenia przejściowo wstrzymanej budowy środka trwałego zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Jeżeli jednostka podejmie decyzję o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego, czyli zakłada, że w przyszłości zostanie ona dokończona, to nakłady poniesione w okresie budowy zgromadzone na koncie 08 mogą pozostać na tym koncie. Należy pamiętać, że w przypadku gdy jednostka czasowo wstrzyma budowę środka trwałego, powinna przeprowadzić test na utratę wartości środka trwałego w budowie i w miarę potrzeby dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Z treści art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości wynika, że z trwałą utratą wartości mamy do czynienia wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów (tutaj: środek trwały w budowie) nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie odnosi się w księgach rachunkowych, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f ustawy o rachunkowości). Odpisów dokonuje się najpóźniej na dzień bilansowy w wartości oszacowanej przez jednostkę. Przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych jednostka może skorzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" (KSR nr 4).

Ewidencja księgowa kosztów utrzymania i zabezpieczenia budowy
oraz odpisu aktualizującego

1. Koszty utrzymania i zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy:
    - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
    - Ma konto zespołu 1, 2, 3, 5 i 6.
2. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w budowie:
    - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
    - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Odpisy aktualizujące
       wartość środków trwałych w budowie).

W przypadku gdy jednostka wznowi budowę środka trwałego i odpis aktualizujący okaże się bezpodstawny, jego rozwiązanie w księgach rachunkowych będzie przebiegało zapisem: Wn konto 08, Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Jak wynika bowiem z pkt 9.11 KSR nr 4, korekta odpisu aktualizującego powoduje podwyższenie wartości bilansowej poszczególnych aktywów i odpowiednio wykazanie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych wpływających na wynik finansowy okresu.

Warto również dodać, że jeśli jednostka całkowicie zaniecha budowy środka trwałego, to wszystkie koszty zgromadzone na koncie 08 wyksięguje z tego konta, w oparciu o pisemną decyzję kierownika i odniesie w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Pod datą podjęcia takiej decyzji jednostka dokona w księgach rachunkowych zapisu: Wn konto 76-1, Ma konto 08.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.