vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Zmiana wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymanym rabatem cenowym

W marcu 2020 r. otrzymaliśmy od sprzedawcy rabat cenowy oraz fakturę korygującą obniżającą cenę środka trwałego zakupionego w styczniu 2020 r. Dokonaliśmy już odpisów amortyzacyjnych za luty i marzec 2020 r. Czy powinniśmy skorygować wartość początkową środka trwałego i odpisy amortyzacyjne?

Jeżeli jednostka, o której mowa w pytaniu, otrzymała od sprzedającego rabat cenowy na zakupiony środek trwały, na skutek którego kwota należna sprzedającemu uległa zmniejszeniu, to powinna ona skorygować wartość początkową środka trwałego i od tak ustalonej nowej wartości początkowej dokonywać kolejnych odpisów amortyzacyjnych.

Z ustawy o rachunkowości nie wynika, czy należy skorygować odpisy amortyzacyjne dokonane do momentu otrzymania rabatu. Z kolei Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) wskazuje, że nie ma obowiązku korygowania dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Taka korekta wymagana jest jednak dla celów podatkowych.

W praktyce, w celu uniknięcia różnic pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową, jednostki niestosujące KSR nr 11 dokonują także bilansowej korekty dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Skutki korekty można ująć w księgach rachunkowych jednorazowo w miesiącu, w którym otrzymano rabat.

Wartość początkową zakupionego środka trwałego stanowi jego cena nabycia, czyli cena zakupu, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z jego zakupem i obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Zmiany wartości początkowej środka trwałego jednostka, o której mowa w pytaniu, powinna zatem dokonać w miesiącu otrzymania faktury korygującej, zapisem:

    - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
    - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Z kolei odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego (por art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości). U jednostki, o której mowa w pytaniu, odpisy amortyzacyjne, przed otrzymaniem faktury korygującej, ustalane były we właściwej wysokości, dlatego nie można mówić w tym przypadku o popełnieniu przez jednostkę błędu. W celu uniknięcia rozbieżności między amortyzacją podatkową a bilansową, zmniejszenia odpisów amortyzacyjnych można zatem dokonać jednorazowo w miesiącu, w którym otrzymano fakturę korygującą, zapisem:

    - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
    - Ma konto 40-0 "Amortyzacja".

Przykład

W styczniu 2020 r. spółka nabyła środek trwały o wartości początkowej: 15.000 zł i w tym miesiącu przyjęła go do używania. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały oddano do używania. Stawkę amortyzacyjną ustalono w wysokości: 20%. Łączna kwota odpisów amortyzacyjnych od lutego do marca 2020 r. wyniosła: 500 zł. W marcu 2020 r. spółka otrzymała fakturę korygującą tytułem udzielonego rabatu do ceny zakupu środka trwałego, w wysokości: 2.000 zł netto. Spółka ujęła fakturę korygującą w księgach marca 2020 r. i zmniejszyła odpisy amortyzacyjne w wysokości: (250 zł - 216,67 zł) × 2 m-ce = 66,66 zł (tj. wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od pierwotnej wartości początkowej minus wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej po rabacie, pomnożone przez dwa miesiące, za które spółka dokonała już odpisów amortyzacyjnych).

Jednostka ujmuje koszty tylko na kontach zespołu 4. W księgach rachunkowych 2020 r. dokonała poniższych zapisów.

1. Faktura korygująca dotycząca rabatu cenowego:
   a) wartość netto rabatu (2.000 zł):
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (460 zł):
      - Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość brutto faktury (2.460 zł):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. PK - zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego (2.000 zł):
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".
3. PK - zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych za okres od lutego do marca 2020 r. [(250 zł - 216,67 zł) × 2 m-ce = 66,66 zł]:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 40-0 "Amortyzacja".
4. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny za kwiecień 2020 r. [(15.000 zł - 2.000 zł) × 20% : 12 m-cy = 216,67 zł]:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Opisy umorzeniowe środków trwałych".

Wskazówki, jak rozliczyć rabat otrzymany na zakup środka trwałego, zawiera KSR nr 11. Przypominamy, iż stosowanie KSR jest prawem, a nie obowiązkiem jednostki.

pkt 6.16 KSR nr 11 wynika, że cena nabycia stanowiąca podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego może ulec korekcie w okresie następującym po dniu ujęcia środka trwałego, np. na skutek przyznanych jednostce rabatów, opustów lub z innych przyczyn powodujących zmniejszenie ceny, jeżeli są to kwoty istotne. W sytuacji gdy są to kwoty nieistotne, odnosi się je na pozostałe przychody operacyjne. Jeśli wartość początkowa ulega korekcie, to należy dokonać weryfikacji odpisów amortyzacyjnych od momentu skorygowania wartości początkowej (podejście prospektywne, czyli uwzględniające przyszłość). Oznacza to, że według KSR nr 11 nie ma obowiązku korygowania dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.