vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Nabyliśmy środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Skorzystaliśmy z jednorazowej amortyzacji podatkowej. Czy bilansowo również możemy dokonać jednorazowej amortyzacji?

Jednostki, które nabyły środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadziły je do ewidencji w 2020 r., mogą od ich wartości początkowej dokonać jednorazowej amortyzacji podatkowej. Natomiast dla celów bilansowych dokonują amortyzacji według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.), wprowadziła do ustaw o podatku dochodowym przepisy umożliwiające dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W świetle nowo dodanych przepisów art. 52s ust. 1 updof i art. 38k ust. 1 updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. Przez "przeciwdziałanie COVID-19" rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno - gospodarczych tej choroby (por. art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19). Natomiast za towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 52s ust. 2 updof i art. 38k ust. 2 updop, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. Co ważne, przepisy nie określają granicznej kwoty takiego odpisu. Należy zatem zakładać, że odpis taki może zostać dokonany niezależnie od wysokości ceny nabycia takich środków trwałych.

Do ustawy o rachunkowości nie wprowadzono żadnych uregulowań w kwestii jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Oznacza to, że dla celów bilansowych środki te amortyzuje się według zasad dotychczas określonych.

Kalkulatory Kalkulatory amortyzacji
dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Jeżeli w omawianym przypadku dla celów bilansowych jednostka nie może stosować amortyzacji podatkowej oraz nie skorzysta z jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, to bilansowo naliczy amortyzację według ogólnych zasad określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W takim przypadku dla celów podatkowych statystycznie od ich wartości początkowej dokona jednorazowej amortyzacji. Spowodowana tym różnica wpłynie u podatników podatku dochodowego od osób prawnych na wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku. Przy czym, stosownie do art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeśli za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jeżeli jednak ustalenie podatku odroczonego miałoby w sposób istotny wpłynąć na wynik finansowy netto jednostki, to uproszczenie zawarte w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości nie powinno być przez nią stosowane. Dodatkowo z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki określone w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ww. ustawy.

Przykład

I. Założenia:

 1. W kwietniu 2020 r. spółka z o.o. nabyła maszynę o wartości początkowej: 95.000 zł w celu produkcji towarów (środków odkażających oraz środków do dezynfekcji i higieny rąk) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Maszynę tę spółka oddała do używania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych w kwietniu 2020 r.
   
 2. Dla celów podatkowych spółka dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, w kwocie: 95.000 zł. Natomiast dla celów bilansowych przyjęła 20% stopę amortyzacji (100 : 5 lat), tj. rocznie: 19.000 zł, a miesięcznie: 1.583,33 zł.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji. Pierwszego odpisu dla celów bilansowych dokonała zatem w maju 2020 r.
   
 4. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. OT - przyjęcie środka trwałego do używania 95.000,00 zł 01 30
2. PK - ujęcie miesięcznego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów rodzajowych 1.583,33 zł 40-0 07-1
oraz równolegle odniesienie na konto w zespole 5 1.583,33 zł 50 49

III. Księgowania:

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.