vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym

Ponieśliśmy wydatki na remont najmowanej nieruchomości (malowanie ścian, modernizację instalacji elektrycznej, drobne naprawy urządzeń technicznych itp.) przed jej przyjęciem do używania. Wydatki te ujęliśmy w księgach, na podstawie faktur, na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

W sytuacji gdy w określonym składniku majątku (tu: nieruchomości) przeprowadzono prace jeszcze przed oddaniem go do używania, to wszelkie wydatki związane z tymi pracami - zarówno na ulepszenie, jak i na remont - uwzględnia się w wartości początkowej tego środka trwałego (tutaj: jako ulepszenie w obcym środku trwałym).

Nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego, użytkowanego np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, stanowią bowiem - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy o rachunkowości - odrębny obiekt środków trwałych jednostki, zwany ulepszeniem w obcym środku trwałym. Ulepszenie w obcych środkach trwałych zostało wymienione w ustawie o rachunkowości wśród środków trwałych. Polega ono na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego i powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 i art. 31 ust. 1 ww. ustawy). Co do zasady, na wartość początkową ulepszenia w obcym środku trwałym składają się wszystkie nakłady poniesione przez jednostkę w obcym obiekcie do dnia przyjęcia tego obiektu do używania na potrzeby jednostki (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). W tym przypadku zatem nie ma znaczenia czy przeprowadzone prace miały charakter remontu, czy ulepszenia.

Jednostka, o której mowa w pytaniu, powinna wydatki poniesione na nieruchomość przed przyjęciem jej do używania na podstawie umowy najmu ujmować wstępnie po stronie Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie", a po zakończeniu prac wprowadzić do ewidencji środków trwałych odrębny obiekt inwentarzowy w postaci ulepszenia w obcym środku trwałym.

Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym

1. Ujęcie w księgach wydatków na obcy środek trwały:
   - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
   - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
2. Przyjęcie wartości ulepszenia w obcym środku trwałym (po zakończeniu ponoszenia wydatków na ten środek trwały) na stan środków trwałych jako odrębny obiekt inwentarzowy:
   - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Ulepszenie w obcym środku trwałym),
   - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Uwaga: Poniesione przez jednostkę wydatki ujęte zostaną w kosztach jako odpisy amortyzacyjne.

Od ulepszenia w obcym środku trwałym dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Przy ustalaniu okresu amortyzacji ulepszenia wskazane jest wziąć pod uwagę czas na jaki zawarto umowę, na podstawie której obcy obiekt jest użytkowany (tzn. umowę najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub inną o podobnym charakterze) - a dokładnie okres pomiędzy datą zakończenia ulepszenia (i wprowadzenia jego efektów do ewidencji środków trwałych) a datą zakończenia tej umowy.

Ewidencja księgowa odpisu amortyzacyjnego

1. Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym:
   - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
   - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Warto dodać, że jeżeli w ocenie jednostki nakłady na obce środki trwałe są nieistotne, to jednostka może ująć je bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 4 zezwala bowiem na stosowanie uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pod warunkiem, że nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jednostka może zatem zapisać w swojej polityce rachunkowości, iż nieistotne w jej ocenie wydatki o charakterze ulepszenia do wysokości na przykład 10.000 zł (tj. kwota zaczerpnięta z przepisów podatkowych) nie będą traktowane jak ulepszenie środka trwałego, ale księgowane bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Przy takim rozwiązaniu ewidencyjnym nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym ujęte po stronie Wn konta 08, po zakończeniu ulepszenia przenosi się na konto kosztów zespołu 4 lub 5.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.