vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki - Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym

Wynajmujemy lokal, w którym dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonujemy jego amortyzacji. Postanowiliśmy rozwiązać umowę najmu przed czasem na jaki została zawarta i zmienić lokal. Na jakie konto wyksięgować niezamortyzowaną wartość ulepszenia oraz w jaki sposób udokumentować jego likwidację, gdy poniesione nakłady pozostaną u wynajmującego bez wynagrodzenia?

Ustawa o rachunkowości wśród środków trwałych wymienia nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Ulepszenie w obcym środku trwałym to nakłady ponoszone na użytkowany np. na podstawie umowy najmu obiekt, które dokonywane są za zgodą właściciela tego obiektu i mogą polegać m.in. na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji (por. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ulepszenie w obcym środku trwałym, podobnie jak inne środki trwałe, podlega amortyzacji. Przy czym, w tym przypadku, przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej bierze się pod uwagę okres wykorzystywania obcego środka trwałego, czyli okres na jaki zawarto umowę najmu. W świetle ustawy o rachunkowości zakończenie amortyzacji może nastąpić nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub np. z chwilą przeznaczenia go do likwidacji (por. art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Dokonywania odpisów amortyzacyjnych zaprzestaje się natomiast od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeznaczenie środka trwałego do likwidacji.

W odniesieniu do sytuacji przedstawionej w pytaniu, w momencie rozwiązania umowy najmu nastąpi zakończenie użytkowania ulepszenia w obcym środku trwałym, co daje podstawę do zakończenia amortyzacji tego składnika majątku. W dniu zakończenia umowy jednostka może ulepszenie w obcym środku trwałym postawić w stan likwidacji, a jego nieumorzoną wartość - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości - wyksięgować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W kwestii rozliczenia kosztów ulepszenia wynajmowanego środka trwałego można również uwzględnić wyjaśnienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Według pkt 10.4. tego standardu, jeżeli po zakończeniu umowy, środek trwały powstały w wyniku ulepszenia nie został w pełni zamortyzowany, to najemca lub dzierżawca odpisuje wartość księgową (netto) ulepszenia w obcym środku trwałym w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Wyksięgowanie obiektu inwentarzowego z ewidencji bilansowej w związku z postawieniem go w stan likwidacji może nastąpić w sposób przedstawiony poniżej.

Ewidencja księgowa postawienia w stan likwidacji ulepszenia w obcym środku trwałym

1. LT - likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym:
   a) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości ulepszenia w obcym środku trwałym:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza podjęcie udokumentowanej decyzji o wycofaniu środka trwałego z użytkowania oraz zaprzestania jego ujmowania w księgach rachunkowych i prowadzi do jego likwidacji, która może polegać - poza jego fizyczną likwidacją - na wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych bez przeprowadzania fizycznej likwidacji (por. pkt 9.6 KSR nr 11). W księgach rachunkowych podjęcie decyzji o wyłączeniu środka trwałego z użytkowania bądź przeznaczenie go do likwidacji może być udokumentowane dowodem "LT - Likwidacja środka trwałego". Przy czym podstawę jego wystawienia mogą stanowić różne dokumenty, zależnie od tego, co jest przyczyną likwidacji. W sytuacji przedstawionej w pytaniu może to być wypowiedzenie umowy najmu lub sama umowa najmu.

Zwracamy uwagę, że w świetle przepisów podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (por. art. 23 ust. 1 pkt 6 udpof oraz art. 16 ust. 1 pkt 6 udpop). Oznacza to, że utrata przydatności gospodarczej środka trwałego z innych przyczyn niż zmiana rodzaju działalności powoduje uznanie straty związanej z likwidacją środka trwałego za koszt uzyskania przychodu. Przy czym, podstawowym warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym (rachunkowo - ulepszenie w obcym środku trwałym) jest jego likwidacja, którą obecnie rozumie się szerzej niż tylko fizyczne unicestwienie środka trwałego.

KISZdaniem organów podatkowych wyzbycie się środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym może nastąpić również w wyniku pozostawienia go w wynajmowanej nieruchomości. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2019.2.RK oraz powołana w tej interpretacji uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12 oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.550.2019.1.AB

NSARównież NSA w wyroku z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2097/11, wskazał, iż: "(...) do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Wyzbycie się środka trwałego, jakim jest inwestycja w obcym środku trwałym, może nastąpić w wyniku pozostawienia jej w wynajmowanej nieruchomości. Warunek fizycznego zniszczenia środka trwałego (...) nie wynika z przepisów podatkowych. Czynność ta zmuszałaby ponadto podatników do nieracjonalnych i nieekonomicznych działań (...)".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.