vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji księgowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020

Opłata ponoszona za wywóz odpadów komunalnych

Nabyliśmy nieruchomość, w której po jej przystosowaniu będziemy prowadzić działalność gospodarczą. W gminie, na terenie której znajduje się ta nieruchomość, opłaty za wywóz odpadów komunalnych są pobierane przez tę gminę. W związku z tym co miesiąc będziemy regulować przelewem na wskazany przez urząd gminy rachunek bankowy opłatę za wywóz śmieci. Na jakim koncie księgowym należy ewidencjonować wydatek z tego tytułu?

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych w firmie Czytelników należy ujmować w księgach rachunkowych w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

W sytuacji gdy w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość, właściciele nieruchomości niezamieszkałych są objęci systemem opłatowym (tj. gmina zapewnia odbiór odpadów komunalnych), to właściciele takich nieruchomości są zobowiązani wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. Obowiązek ponoszenia takiej opłaty powstaje generalnie za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, a w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Wynika to z art. 6h i 6i ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Opłaty te wnosi się w ustalonym terminie na rachunek bankowy wskazany przez gminę.

Na podstawie art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej. Z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przedsiębiorcy, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy urzędu gminy, opłatę tę powinni zatem księgować na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd gminy - opłata za wywóz odpadów komunalnych).

Drugostronnie opłatę tę odnosi się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Należy nią obciążyć koszty w okresie, za który jest należna. Wynika to z zasady memoriału wskazanej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, na mocy której w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych można księgować na podstawie dowodu "PK - polecenie księgowania" na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty) lub koncie w zespole 5. Jeśli w firmie Czytelników koszty działalności operacyjnej są ewidencjonowane jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, to opłatę mogą ujmować zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty),

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd gminy - opłata za wywóz odpadów komunalnych)

oraz równolegle

- Wn konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Ewidencja uregulowania opłaty na rachunek bankowy urzędu gminy może przebiegać na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd gminy - opłata za wywóz odpadów komunalnych),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy zapłata następuje w tym samym miesiącu, którego opłata dotyczy, to można ją księgować bezpośrednio z wyciągu bankowego. Wówczas pominąć można ewidencję na koncie 22 i odnieść wielkość opłaty w koszty zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący"

oraz równolegle

- Wn konto zespołu 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.