vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Ewidencja uregulowania należności z zastosowaniem metody podzielonej płatności

Spółka z o.o. zajmuje się wykonywaniem usług budowlanych. W sierpniu 2020 r. wykonała usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT o wartości brutto 40.000 zł. Kontrahent należność uregulował na firmowy rachunek bankowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak taka operacja powinna zostać wprowadzona do ksiąg rachunkowych?

Na podstawie art. 108a ust. 2 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że:

 • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek VAT, natomiast
   
 • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), dla których jest prowadzony rachunek VAT.

Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), czyli przekracza kwotę 15.000 zł, podatnicy powinni zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Ponadto faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł, obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT - powinny zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Tak więc obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności ma zastosowanie w sytuacji, w której łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • łączna wartość brutto faktury przekracza 15.000 zł,
   
 • faktura dokumentuje sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (nawet jeżeli faktura zawiera jedną pozycję objętą załącznikiem nr 15 na kwotę mniejszą niż 15.000 zł),
   
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Zapłaty z zastosowaniem MPP dokonuje się w złotych przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w tym mechanizmie, w którym podatnik wskazuje:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

3) numer faktury, której dotyczy płatność,

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W celu prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych operacji związanych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zaleca się, aby w ewidencji analitycznej do konta 13-0 "Rachunek bieżący" utworzyć dwa dodatkowe konta. Mogą to być np. konta 13-0-1 "Rachunek rozliczeniowy" i 13-0-2 "Rachunek VAT". Są one potrzebne do księgowania operacji związanych z uznaniem i obciążaniem rachunku VAT. Otrzymując bowiem na rachunek bankowy należność w mechanizmie podzielonej płatności, trzeba uwzględnić art. 62c ust. 5 Prawa bankowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.). W świetle tego przepisu po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty odpowiadającej kwocie VAT wskazanej w komunikacie przelewu, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy, obciąża ten rachunek kwotą odpowiadającą kwocie VAT i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego.

W praktyce przy otrzymaniu w mechanizmie podzielonej płatności należności przelewem bankowym cała kwota zapłaty wpływa na rachunek rozliczeniowy. Następnie bank automatycznie przekazuje kwotę VAT na rachunek VAT. Operacja ta może być ewidencjonowana za pośrednictwem konta 13-9 "Środki pieniężne w drodze" (przykład). Wówczas podstawą zapisów na kontach 13-0-1 i 13-0-2 są wyciągi bankowe generowane dla rachunku rozliczeniowego i dla rachunku VAT.

W zasadach (polityce) rachunkowości można również przyjąć, że transakcja przekazania środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym i rachunkiem VAT jest księgowana bez udziału konta 13-9. W takiej sytuacji do ksiąg rachunkowych wprowadza się wyłącznie wyciąg bankowy z rachunku rozliczeniowego, a operacja otrzymania należności jest ujmowana księgowaniem:

a) wpływ należności brutto na rachunek rozliczeniowy: Wn konto 13-0-1, Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",

b) przelew kwoty VAT z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT: Wn konto 13-0-2, Ma konto 13-0-1.


Przykład

Założenia

 1. W dniu 21 sierpnia 2020 r. jednostka otrzymała należność za wykonane usługi budowlane przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w kwocie 40.000 zł brutto (w tym VAT 7.479,67 zł). Zgodnie z komunikatem przelewu po otrzymaniu kwoty 40.000 zł, bank obciążył rachunek rozliczeniowy kwotą 7.479,67 zł i kwotą tą uznał rachunek VAT.
   
 2. Do ewidencji przekazania środków pieniężnych między rachunkiem rozliczeniowym i rachunkiem VAT jednostka stosuje konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze".

Dekretacja

Opis operacji

Kwota

Konto

Wn

Ma

1. WB z rachunku rozliczeniowego - wpływ należności od kontrahenta:

   a) wpływ należności na rachunek rozliczeniowy 40.000,00 zł 13-0-1 20
   b) przelew VAT na rachunek VAT 7.479,67 zł 13-9 13-0-1

2. WB z rachunku VAT - wpływ kwoty VAT:

7.479,67 zł

13-0-2

13-9

Księgowania

Ewidencja uregulowania należności z zastosowaniem metody podzielonej płatności
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.