vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020

Wycena należności na dzień bilansowy

Od stycznia 2020 r. przeszliśmy z księgi podatkowej na pełną księgowość. W jaki sposób będziemy zobowiązani wycenić na koniec 2020 r. należności z tytułu dostaw i usług?

W księgach rachunkowych należności z tytułu dostaw i usług na dzień ich powstania lub nabycia ujmowane są w wartości nominalnej. Stanowi o tym art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Wprowadza się je do ksiąg rachunkowych na konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami". Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Na ten dzień jednostka powinna doprowadzić daną należność do kwoty, której uregulowania oczekuje. Oznacza to, że wierzytelność może zostać powiększona o naliczone odsetki lub kary umowne. W przypadku należności spornych kwotę wymaganej zapłaty, po wygraniu sprawy w sądzie, może zwiększyć zasądzony zwrot kosztów sądowych.

Poza tym, jeśli sprzedawca spełnił świadczenie wynikające z umowy i nie otrzymał zapłaty w terminie wskazanym w umowie, to poza odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, ma prawo obciążyć nabywcę równowartością kwoty 40 euro, jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Rekompensata nie zależy od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez sprzedawcę w celu odzyskania należności (nie ma on obowiązku wykazania, że koszty te poniósł). Sprzedawca ma także prawo domagać się od nabywcy zwrotu poniesionych kosztów odzyskiwania należności, gdy przekroczyły one równowartość 40 euro, o ile uzasadni ich wysokość. Tak wynika z pkt 6.3 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

W księgach naliczone odsetki od należności zalicza się do przychodów finansowych zapisem:

- Wn konto 20,

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Natomiast kary umowne, zasądzone koszty postępowania sądowego oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, którą obciążono kontrahenta, odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych. Ich ewidencja księgowa może być następująca:

- Wn konto 20,

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Zdarza się, że na dzień bilansowy po stronie Ma konta rozrachunkowego z odbiorcą figuruje nadpłata należności z tytułu dostaw lub usług. Jednostka powinna pozostawić ją na tym koncie do czasu jej zwrotu lub rozliczenia w inny sposób. Wartość nadpłaty wykazuje się w bilansie po stronie pasywów jako zobowiązanie krótkoterminowe jednostki.

Jeśli jednostka ma wątpliwości co do pewności uregulowania należności w kwocie wymaganej zapłaty, należy zaktualizować jej wartość. Dlatego wyceniając należności na dzień bilansowy (zgodnie z zasadą ostrożności), trzeba zweryfikować, czy ustalona na dzień bilansowy kwota wymaganej zapłaty odpowiada realnej wartości należności, czyli kwocie możliwej do uzyskania. Gdy z ustaleń wynika, że uregulowanie wierzytelności w całości lub w części nie jest prawdopodobne, należy dokonać odpisu aktualizującego jej wartość. Ma on na celu doprowadzenie wierzytelności do realnej wartości, którą można odzyskać od dłużnika. Aby dokonać odpisu aktualizującego należność, musi zachodzić wysokie prawdopodobieństwo, że jest ona nieściągalna, samo opóźnienie w zapłacie nie może być powodem dokonania odpisu. Sytuacje, w których przeprowadzenie odpisu jest uzasadnione, wskazano w art. 35b ustawy o rachunkowości.

W księgach odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się odpowiednio jako pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe (przykład). Ze względu na to, że jednostka nie ma możliwości dochodzenia spłaty należności przedawnionych, nie wykazuje ich w księgach ani w bilansie. Ich wartość najpóźniej na dzień bilansowy należy wyksięgować zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" - gdy wcześniej utworzono odpis aktualizujący przedawnioną należność.

Należności figurujące na koncie 20 po skorygowaniu ich o kwotę odpisu aktualizującego z konta 28 przedstawia się w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości odpowiednio w pozycjach B.II.1 lit. a), B.II.2 lit. a) lub B.II.3 lit. a). Są to wymagające zapłaty należności, w tym sporne, ale nieskierowane na drogę sądową, za dostarczone odbiorcom wyroby, towary i usługi, przedstawiane są w podziale na wymagające spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego i powyżej 12 miesięcy.

Przykład

Załóżmy, że ze względu na duże prawdopodobieństwo nieodzyskania należności skierowanej na drogę sądową jednostka na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. utworzy odpis aktualizujący na całą jej wartość, tj. 29.000 zł plus odsetki 350 zł. Odpis aktualizujący na należność zostanie ujęty w księgach rachunkowych zapisem:

a) wartość należności głównej 29.000 zł
- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
b) wartość odsetek za zwłokę 350 zł
- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
c) całkowita wartość odpisu 29.350 zł
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.