vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Zadania jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji

Zagadnienia związane z inwentaryzacją regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o rachunkowości. Z kolei szczegółowe wyjaśnienia problemów merytorycznych i organizacyjnych powstających przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zwanych dalej zapasami, zawiera stanowisko w sprawie inwentaryzacji zapasów.

Czynnikiem decydującym o prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji jest jej właściwe przygotowanie. W procesie przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji można wyróżnić czynności wymienione w poniższej tabeli.

Lp. Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
1. Wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2. Powołanie przez kierownika jednostki komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych przeprowadzających inwentaryzację
3. Określenie obowiązków i praw osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury
4. Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem inwentaryzacji, w tym m.in. regulacji wewnętrznych, bieżących i stałych, planu sytuacyjnego, harmonogramu inwentaryzacji oraz instrukcji inwentaryzacyjnej
5. Organizacyjne przygotowanie do inwentaryzacji pól spisowych oraz aktywów
6. Przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) osób przeprowadzających inwentaryzację

Istotne jest, aby do inwentaryzacji przygotować się odpowiednio wcześnie, co może spowodować znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Z punktu 39 stanowiska sprawie inwentaryzacji zapasów wynika, że przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje:

a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury przedmiotu, daty i czasu trwania spisu (por. pkt 34 ww. stanowiska),

b) wyznaczenie przez komisję inwentaryzacyjną pól spisowych i upewnienie się, że są wyposażone w zalegalizowane urządzenia pomiarowe,

c) określenie, na mocy decyzji kierownika jednostki, wykonawców czynności spisowych - własny personel lub podmiot zewnętrzny (por. pkt 11 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów); członków zespołów spisowych, w zakresie sposobu wykonania czynności spisowych, wskazanie obowiązków z tym związanych, przeprowadzenie odpowiednich symulacji,

d) zapewnienie wyposażenia spisujących w urządzenia pomiarowe, odzież ochronną, arkusze spisowe, przybory piśmienne itp.,

e) zapewnienie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nadzoru nad poprawnym przebiegiem spisu i jego terminową realizacją.

Wskazane w ww. pkt b) odpowiednie wyznaczenie pól spisowych ułatwia przeprowadzenie spisu z natury. Wyznacza się je tak, aby obejmowały:

 • zapasy, za które ponosi odpowiedzialność jedna osoba lub grupa osób o wspólnej odpowiedzialności,
   
 • jednoznacznie wyodrębniony obszar odpowiadający lokalizacji miejsc składowania zapasów,
   
 • rodzaj i ilość zapasów, których spisanie jest możliwe w ciągu jednego dnia.

Jeżeli miejsca składowania zajmują dużą powierzchnię, to wskazany jest wówczas ich podział na dwa lub więcej pól spisowych. Rozgranicza się je np. liniami zaznaczonymi farbą lub kredą albo taśmami. Można także określić pola poprzez użycie nazw magazynów, miejsc składowania, czy regałów. Ważne jest, aby wyraźnie wyodrębnić pola spisowe, tak aby nie było wątpliwości, do którego pola spisowego należą określone zapasy. Co więcej, należy także zaznaczyć granice odpowiedzialności osób przeprowadzających spis z natury za określone pola spisowe. Polom spisowym nadaje się odpowiednie nazwy i/lub numery, tak aby można było je zidentyfikować.

Zakres przygotowań do przeprowadzenia spisu z natury może być bardzo różny i zależy od wielkości jednostki, ilości i różnorodności składników majątku jakimi dysponuje, a także od stopnia sformalizowania działań w jednostce.

Przed spisem z natury wszystkie składniki podlegające spisowi należy starannie do niego przygotować. Uporządkować magazyny, jeden asortyment zebrać w jednym miejscu, drobne przedmioty zebrać w pojemniki, trudne do zmierzenia uformować w hałdy, sterty, kopce. Należy też wyodrębnić składniki zniszczone lub niepełnowartościowe. Przed rozpoczęciem spisu z natury jednostka powinna również uporządkować ewidencję magazynową oraz uzgodnić ją z ewidencją księgową. Istotnym elementem przygotowań spisu z natury jest podział magazynów, powierzchni sklepów i innych na rejony (pola) spisowe, tak aby wydzielone pola spisowe pokrywały się z zakresem odpowiedzialności materialnej osoby mającej dane przedmioty pod swoją opieką. Wyznaczenie w dużych jednostkach pól spisowych umożliwia przeprowadzenie w tym samym czasie spisu z natury przez kilka zespołów spisowych. Rejony spisowe powinny być wyraźnie od siebie wydzielone. Polami spisowymi mogą być oddzielne pomieszczenia, piętra, stoiska, określone regały. Można je oddzielać od siebie na przykład taśmami.

Na czynności bezpośrednio poprzedzające spis z natury składają się:

 • wydanie zespołom spisowym odpowiedniej liczby opieczętowanych i ponumerowanych formularzy spisowych, a także taśm, linii mierniczych, kalkulatorów i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury, a w razie potrzeby również odpowiedniej odzieży,
   
 • zabezpieczenie ewidencji magazynowej, która zawiera dane o ilości zapasów, przed dostępem spisujących oraz kontrolerów spisu,
   
 • złożenie pisemnych oświadczeń przez osoby odpowiedzialne za powierzone im mienie, że ogół dowodów dokumentujących obroty do chwili rozpoczęcia spisu został wprowadzony do ewidencji prowadzonej przez te osoby i przekazany do księgowości jednostki.

Stan składników aktywów ustala się przez ich przeliczenie, zważenie lub zmierzenie, a tych, które znajdują się w opakowaniach - przez przeliczenie opakowań z uwzględnieniem ich zawartości. Dokonuje się tego pod warunkiem, że opakowanie znajduje się w stanie nienaruszonym, a ilość i rodzaj składników znajdujących się w opakowaniu zostały wyrywkowo sprawdzone w czasie ich przyjęcia przez jednostkę bądź w czasie spisu lub wynikają z rodzaju opakowania stosowanego jako typowe w obrocie danym składnikiem majątku. Ilość składników aktywów trudnych do zmierzenia, małowartościowych i ciężkich, a zajmujących dużo miejsca, można określić na podstawie obliczeń technicznych. Obliczenia techniczne powinny być uwidocznione w specjalnym załączniku do arkusza spisowego. W arkuszu podaje się bowiem tylko ostateczny wynik szacunków.

Spis z natury dokonywany jest przez osoby (zespoły, komisje) powołane przez kierownika jednostki i powinien być przeprowadzony z udziałem osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. Spośród wieloosobowego (także dwuosobowego) zespołu powołanego do przeprowadzenia spisu, kierownik jednostki powołuje przewodniczącego odpowiedzialnego za rzetelne przeprowadzenie spisu z natury i za inne czynności związane z inwentaryzacją. Przewodniczący lub inna upoważniona osoba otrzymuje arkusze spisu odpowiednio oznakowane - w sposób umożliwiający kontrolę ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Należy pamiętać, że za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki, co wynika z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Nie może on przenieść tej odpowiedzialności na inną osobę, nawet jeśli określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone np. głównej księgowej, czy biuru rachunkowemu.

W świetle pkt 10 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów, do zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury wchodzi m.in.:

 • powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
   
 • wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji,
   
 • powiadomienie biegłego rewidenta o terminach inwentaryzacji, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu,
   
 • nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.