vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Protokół weryfikacji salda konta ZFŚS

Dokonaliśmy na dzień bilansowy weryfikacji konta ZFŚS. Czy saldo konta 85-0 może się różnić od kwoty środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym tego funduszu? Czy z inwentaryzacji salda konta ZFŚS należy sporządzić odrębny protokół?

Inwentaryzacji stanu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) dokonuje się w drodze weryfikacji salda. Ten sposób inwentaryzacji polega na sprawdzeniu poprawności i realności salda poprzez jego porównanie z dokumentami stanowiącymi podstawę zapisów w księgach rachunkowych na właściwych kontach oraz porównanie zapisów ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja drodze weryfikacji ma na celu urealnienie sald kont wykazywanych w księgach rachunkowych poprzez identyfikację pozycji (sald) nieprawidłowych, czy też nierealnych. Zadaniem inwentaryzacji drogą weryfikacji jest więc sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wyceny sald kont księgowych widniejących w księgach rachunkowych jednostki.

Przeprowadzenie weryfikacji salda powinno być potwierdzone adnotacją na właściwych kontach księgowych przez osoby dokonujące inwentaryzacji w drodze weryfikacji. Ponadto, z dokonanego porównania danych ewidencji z właściwymi dokumentami oraz ich weryfikacji sporządzane są protokoły weryfikacyjne. Z protokołu powinno wynikać jakie salda (nazwa i kwota) zostały poddane weryfikacji, czy stwierdzono różnice, a jeśli takie wystąpiły, to w jaki sposób zostały rozliczone i kto przeprowadził weryfikację. Oznacza to, że w sytuacji opisanej w pytaniu z inwentaryzacji salda konta ZFŚS wskazane jest sporządzić protokół weryfikacji.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w odniesieniu do inwentaryzacji w drodze weryfikacji salda nie ma zastosowania zasada określona w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, według której inwentaryzację można rozpocząć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpi przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Oznacza to, że inwentaryzację ZFŚS przeprowadza się według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

W księgach rachunkowych operacje gospodarcze dotyczące ZFŚS ewidencjonowane są na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Po stronie Ma tego konta księguje się zwiększenia, zaś po stronie Wn zmniejszenia ZFŚS. Ewidencja analityczna (pomocnicza) prowadzona do tego konta powinna zapewnić ustalenie stanu ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń według źródeł pochodzenia i kierunków przeznaczenia. W trakcie weryfikacji sprawdza się w pierwszej kolejności, czy odpis na ZFŚS za bieżący rok został naliczony w prawidłowej wysokości oraz czy środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Następnie kontroluje się, czy poprawnie zostały ujęte w księgach rachunkowych odsetki od środków ZFŚS zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Należy bowiem pamiętać, iż odsetki w obu tych przypadkach ujmuje się na zwiększenie stanu ZFŚS, czyli ewidencjonuje po stronie Ma konta 85-0 (por. art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ZFŚS). Sprawdzeniu podlegają także zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS pod kątem zgodności z przepisami i regulaminem ZFŚS. Dokonując weryfikacji stanu ZFŚS, warto również sprawdzić, czy prowizje i opłaty bankowe pobrane przez bank z rachunku wyodrębnionych środków ZFŚS obciążyły koszty podstawowej działalności operacyjnej jednostki, tj. konto 40-2 "Usługi obce", a nie konto 85-0. Należy bowiem pamiętać, iż tych prowizji i opłat nie księguje się na zmniejszenie ZFŚS. Koszty te powinny zostać zrefundowane z rachunku bieżącego jednostki.

W protokole z inwentaryzacji ZFŚS wyszczególnia się m.in. pozycje, jakie składają się na stan konta ZFŚS. Protokół ten jest podpisywany przez członków zespołu weryfikującego oraz głównego księgowego, a zatwierdzany przez kierownika jednostki.

Protokół z inwentaryzacji ZFŚS

W kolejnym etapie uzgadnia się stan ZFŚS figurujący na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" ze stanem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrębnionych środków ZFŚS". Różnice pomiędzy kontem 85-0 a kontem 13-5/0 mogą stanowić:

a) nieprzekazane przez jednostkę na wyodrębniony rachunek bankowy środki pieniężne w wysokości odpisów na ZFŚS - co oznacza, że zapisom na koncie funduszu nie towarzyszyły wpływy na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS,

b) wartość udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚS, gdyż udzielenie pożyczki i jej zwrot nie ma wpływu na samo konto 85-0,

c) wartość bonów, prezentów jeszcze nie wydanych osobom uprawnionym; wartość bonów lub prezentów przyjętych do ewidencji do momentu ich wydania może obciążać konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" (w analityce: Konto imienne pracownika odpowiedzialnego za nabyte bony i prezenty finansowane z ZFŚS).

Inną przyczyną występowania różnic pomiędzy tymi dwoma kontami mogą być błędy księgowe lub pominięcie przeprowadzenia refundacji, czyli przelewu środków z rachunku bieżącego na rachunek ZFŚS lub odwrotnie.

Protokół weryfikacji kont

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.