vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Księga podatkowa w 2021 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021

Koszty zakupu towarów w księdze podatkowej

W ramach rozpoczętej w styczniu br. działalności gospodarczej rozliczam się na podstawie księgi podatkowej. Pod jaką datą i na podstawie jakich dowodów wpisywać do księgi zakup towarów?

Zakup towarów ujmuje się w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".

Za dzień poniesienia kosztu, w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się generalnie dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Stanowi o tym art. 22 ust. 6b ustawy o pdof. Datą zdarzenia gospodarczego, pod którą ujmuje się wydatki w księdze podatkowej, zasadniczo jest więc dzień wystawienia dowodu księgowego. Również zgodnie z pkt 3 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu, tj. datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży.

Trzeba mieć także na uwadze, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi zasadniczo niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). Jednak reguła ta nie dotyczy podatników, którzy prowadzą księgę podatkową na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych. W ich przypadku zapisów w księdze, także w tym zakresie, dokonuje się w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wydatki związane z zakupem towarów ujmuje się w księdze podatkowej na podstawie dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej. Zatem podstawą zapisu jest przede wszystkim faktura lub rachunek otrzymany od sprzedawcy. W przypadku dokonania zakupu od osób prywatnych zapisów w księdze można dokonać np. w oparciu o umowę kupna-sprzedaży lub o dowód wewnętrzny sporządzony samodzielnie przez podatnika (dotyczy to sytuacji wskazanych w § 13 ust. 2 rozporządzenia).

Zdarza się, że towar handlowy lub materiał (podstawowy lub pomocniczy), którego zakup dokumentowany jest fakturami dostawców, zostaje dostarczony do zakładu lub dokonuje się nim obrotu przed otrzymaniem faktury. Należy wówczas sporządzić szczegółowy opis otrzymanego materiału (lub towaru handlowego), który będzie stanowił podstawę zapisu w księdze. Dowód ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko (firmę) oraz adres dostawcy, 
 • ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru handlowego),
 • datę oraz podpis osoby przyjmującej towar.

Jeśli zakup udokumentowany jest specyfikacją dostawcy, która spełnia wymogi określone dla opisu, to podatnik może nie sporządzać opisu, a zapisów w księdze dokonać na podstawie tej specyfikacji. Opis należy przechowywać jako dowód zakupu, a następnie połączyć z nadesłaną fakturą. Ewentualna różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu otrzymania faktury. Jednak, jeżeli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy oraz fakturę zakupu w tym samym miesiącu, opis lub specyfikację dołącza do otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na jej podstawie (§ 15 ust. 2-4 rozporządzenia).

Wpłat dokonanych na poczet przyszłych dostaw towarów, np. tytułem zaliczek lub przedpłat, zasadniczo nie ujmuje się w księdze podatkowej. Jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o pdof, za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Dlatego do momentu realizacji dostawy towarów dokonane wpłaty zaliczkowe nie podlegają ewidencji w księdze w kolumnach przeznaczonych do wpisywania kosztów podatkowych (nie wpisuje się ich w kolumnie 10 księgi). Można ująć je dobrowolnie, np. w kolumnie 17 "Uwagi".

Przykład

W dniu 22 stycznia 2021 r. podatnik otrzymał towary handlowe. Z otrzymanej od dostawcy specyfikacji wynika, że ich wartość netto wyniosła 1.500 zł. Ponieważ w specyfikacji określono dane, które powinien zawierać szczegółowy opis będący w tej sytuacji podstawą ujęcia zakupu towarów w księdze podatkowej, podatnik zapisu w księdze dokonał na podstawie tej specyfikacji.

W księdze podatkowej za styczeń 2021 r. podatnik na podstawie otrzymanej od dostawcy towarów handlowych specyfikacji dokonał następujących zapisów:

- w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" wpisał 22 stycznia 2021 r.,
- w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" ujął kwotę 1.500 zł.

Załóżmy, że w lutym 2021 r. podatnik otrzyma fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych wystawioną 3 lutego 2021 r. Fakturę tę  połączy ze specyfikacją. Ze względu na to, że wartość towarów wskazana w obu dokumentach będzie taka sama, nie dokona żadnych korekt w księdze podatkowej.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.