vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021

Rachunek zysków i strat jednostki mikro

W  tym roku po raz pierwszy będziemy sporządzali uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostki mikro (dotychczas przygotowywaliśmy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości). Z jaką szczegółowością należy przygotować rachunek zysków i strat przeznaczony dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do ustawy o rachunkowości)?

Uproszczona forma rachunku zysków i strat jednostki mikro sprowadza się do tego, że pozycje przedstawiają skumulowane dane w stosunku do wzoru podstawowego rachunku zysków i strat zawartego w załączniku nr 1 do ustawy. Trzeba podkreślić, że mniejsza szczegółowość danych wykazywanych w uproszczonym rachunku zysków i strat nie zmienia faktu, że metodyka jego sporządzania i treść ekonomiczna poszczególnych pozycji pozostaje taka sama jak we wzorze podstawowym.

Jednostkami mikro są jednostki, które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1a lub ust. 1b ustawy o rachunkowości. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat dla jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Jest to wariant porównawczy. Jego poszczególne pozycje są następujące:

- A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

- B Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

IV. Pozostałe koszty

- C Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

- D Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

- E Podatek dochodowy

- F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)

(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)

lub

- G Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy).

Porównując go do wariantu porównawczego z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości można zauważyć, że pozycja A "Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)" nie zawiera odrębnie wyszczególnionych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby - należy je wykazywać w jednej kwocie. Pozycję B "Koszty podstawowej działalności operacyjnej" prezentuje się w podziale na cztery grupy kosztów:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów i energii,
 • wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • pozostałe koszty.

Natomiast koszty usług obcych, podatków i opłat oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów prezentuje się łącznie z pozostałymi kosztami rodzajowymi.

W pozycji C "Pozostałe przychody i zyski" wykazuje się pozostałe przychody operacyjne połączone z przychodami finansowymi. W tej pozycji wyodrębnia się osobno jedynie aktualizację wartości aktywów. Będą tu podlegały uwzględnieniu przychody m.in. z dotacji, dywidend oraz innych udziałów w zyskach, odszkodowań z tytułu strat w aktywach trwałych i obrotowych, a także zysk na sprzedaży środka trwałego. Z kolei pozostałe koszty operacyjne połączone są z kosztami finansowymi, tworząc pozycję D "Pozostałe koszty i straty", w której oddzielnej prezentacji podlega jedynie aktualizacja wartości aktywów. Natomiast wykazać tu trzeba m.in. straty w aktywach trwałych i obrotowych z tytułu szkód komunikacyjnych, zdarzeń losowych czy stratę na sprzedaży środków trwałych.

W pozycji E "Podatek dochodowy" jednostki mikro, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, prezentują podatek dochodowy. W pozycji F "Zysk/strata netto" wykazuje się wynik finansowy netto. Wypełniają ją jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości. Z kolei pozycję G "Wynik finansowy netto ogółem" wypełniają jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej, określone w art. 3 ust. 1a pkt 2 tej ustawy. Jednostki te wynik finansowy prezentują w rachunku zysków i strat jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - odpowiednio w pozycji G.I lub G.II tego sprawozdania. Różnica ta po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększa odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym, z tym że dodatnia różnica może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

Jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie wypełniają więc pozycji F rachunku zysków i strat "Zysk/strata netto". Natomiast pozostałe jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy, nie wypełniają pozycji G "Wynik finansowy netto ogółem".

Przykład

Założenia

 1. Spółka jawna na dzień 31 grudnia 2020 r. spełniała wymagania art. 3 ust. 1a pkt 4 ustawy o rachunkowości do zastosowania uproszczeń dla jednostek mikro. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro, w tym sporządzania rachunku zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości.
 2. Obroty kont kosztów i przychodów na 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się następująco:
Symbol konta Nazwa konta Obroty (zł)
Wn Ma
40-0 Amortyzacja 90.876
40-1 Zużycie materiałów i energii 143.795
40-2 Usługi obce 89.678
40-3 Podatki i opłaty 1.500
40-4 Wynagrodzenia 432.678
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 205.456
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 18.654
49 Rozliczenie kosztów 6.987
70-0 Sprzedaż produktów 1.876.456
75-0 Przychody finansowe 4.197
75-1 Koszty finansowe 1.231
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 14.235
76-0-1 Odszkodowania 8.800
76-0-2 Przychód ze sprzedaży środka trwałego 5.435
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 12.234
76-1-1 Koszty naprawy powypadkowej 6.145
76-1-2 Nieumorzona wartość środka trwałego 1.221
76-1-3 Odpis aktualizujący wartość należności 4.868
 1. W rachunku zysków i strat zaprezentowanym w przykładzie dla uproszczenia przedstawiono dane jedynie za bieżący rok obrotowy, tj. 2020 r. Pominięto dane porównawcze za 2019 r.

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Pozycja Wyszczególnienie Dane
za rok 2020 w zł
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1.883.443
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 6.987
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 982.637
I. Amortyzacja 90.876
II. Zużycie materiałów i energii 143.795
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 638.134
IV. Pozostałe koszty 109.832
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 17.211
- aktualizacja wartości aktywów -
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 12.244
- aktualizacja wartości aktywów 4.868
E. Podatek dochodowy -
F. Zysk/strata netto (A - B + C - D - E) 905.773
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.