vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Ewidencja zdarzeń po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na ten dzień

Skutki zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym, uznanych za nieistotne (zarówno tych, o których informacje uzyskano po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, jak i po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem), wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto roku obrotowego, w którym otrzymano informację o tych zdarzeniach lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

Z kolei skutki zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym, uznanych za istotne, o których informacje uzyskano po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ujmuje się w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości.

Sposób ujęcia w księgach zdarzeń po dniu bilansowym w zależności od momentu uzyskania informacji o ich wystąpieniu - w jednostkach, w których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r. - przedstawiono w tabeli.

Zdarzenia dotyczące 2020 r., ujawnione po dniu bilansowym
przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.
przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego
po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego
Skutki zdarzeń, które zmieniają wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy, uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Skutki zdarzeń mające istotny wpływ na sprawozdanie za 2020 r. należy wprowadzić do ksiąg 2020 r. i odpowiednio zmienić już sporządzone sprawozdanie finansowe za ten rok.

Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, ale mogą być istotne dla użytkowników rocznego sprawozdania finansowego, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.
Skutki zdarzeń mające istotny wpływ na sprawozdanie za 2020 r. należy ująć w księgach 2021 r. na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.
Nieistotne skutki zdarzeń wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto 2021 r. Ujmuje się je w księgach 2021 r. według ogólnych zasad określonych w polityce rachunkowości danej jednostki.

Uwaga: Kwestię ujmowania zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym uregulowano analogicznie w art. 54 ustawy o rachunkowości oraz w KSR nr 7.

Przykład

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione przed sporządzeniem
sprawozdania finansowego

I. Założenia:

 1. Jednostka "X" w 2020 r. sprzedała spółce "ABC" wyroby gotowe za kwotę: 55.350 zł, w tym VAT: 10.350 zł. Termin zapłaty należności został określony na 31 stycznia 2021 r. Na dzień bilansowy (31.12.2020 r.) jednostka nie posiadała informacji o tym, by spółka "ABC" miała trudności finansowe.
 2. Pod koniec stycznia 2021 r. jednostka "X" otrzymała informację, iż 20 grudnia 2020 r. spółka "ABC" została postawiona w stan upadłości. W związku z tym jednostka "X" na 31.12.2020 r. dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 70% wartości należności od spółki "ABC".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności (zapis w księgach 2020 r.): 55.350 zł × 70% =  38.745 zł 76-1 28

III. Księgowania:

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione przed sporządzeniem sprawozdania finansowego

Uwaga: Wobec otrzymania informacji o postawieniu spółki "ABC" w stan upadłości przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. - mimo że informacja ta dotarła do jednostki po dniu bilansowym, tj. w 2021 r. - jej skutki zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2020 r., dotyczą bowiem pozycji aktywów posiadanej przez jednostkę na dzień bilansowy.

Przykład

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione po sporządzeniu sprawozdania
finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem

I. Założenia:

 1. Jednostka "Z" 15 lutego 2021 r. sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r., w którym wykazała m.in. rezerwę na przewidywane skutki toczącego się postępowania sądowego w wysokości: 28.000 zł.
 2. Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie sprawy sądowej. Na podstawie wyroku sądu jednostka zobowiązana została do zapłaty spornej kwoty oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości ogółem: 65.000 zł.
 3. W oparciu o uzyskane informacje jednostka zaksięgowała dodatkową rezerwę w kwocie: 65.000 zł - 28.000 zł = 37.000 zł, dokonując odpowiednich zapisów w księgach 2020 r. Jednostka zmieniła ponadto sporządzone (ale jeszcze niezatwierdzone) sprawozdanie finansowe za 2020 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - dodatkowa rezerwa na skutki postępowania sądowego, na podstawie otrzymanego wyroku sądu (zapis w księgach 2020 r.) 37.000 zł 76-1 83

III. Księgowania:

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem

Przykład

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego

I. Założenia:

 1. W związku z zawartą ugodą sądową z usługodawcą w 2021 r. - już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. - jednostka otrzymała od kontrahenta fakturę korygującą dotyczącą 2020 r. (zmniejszającą kwotę do zapłaty oraz koszty działalności operacyjne wpływające na wynik finansowy jednostki za 2020 r.). Z faktury korygującej wynikały następujące dane:

a) zmniejszenie wartości brutto: 92.250 zł,

b) zmniejszenie VAT naliczonego: 17.250 zł,

c) zmniejszenie wartości netto: 75.000 zł.

 1. Kwota wynikająca z otrzymanej faktury korygującej jest dla jednostki istotna.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura korygująca (zapis w księgach 2021 r.):      
   a) zmniejszenie wartości brutto in minus 92.250 zł 21 30
   b) zmniejszenie VAT naliczonego 17.250 zł 30 22-1
   c) zmniejszenie wartości netto 75.000 zł 30 82

III. Księgowania:

Zdarzenie wymagające korekty, ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
8
9
11
12
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.